Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks4.7K

Naše časy - ťažká doba - posledné časy.

Mates5485
1
Ctihodný Fulton Sheen - Znamenia čias, Antikrist, kríza v Cirkvi a v spoločnosti
Mates5485
Pekné kázne od Božieho služobníka dal som jeden z nich podstatný pre dnešnú dobu.