Clicks76
nl.news

Samoa wordt officieel een christelijke staat

Begin juni stemden 43 van de 49 vertegenwoordigers in het parlement van Samoa voor het veranderen van artikel 1 van de grondwet, dat nu luidt: "Samoa is een christelijke natie gebaseerd op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest."

Het Parlement heeft de grondwet gewijzigd om het land van een seculiere naar een christelijke staat te transformeren. Een belangrijke motivatie voor deze stap was om het land te beschermen tegen het westerse culturele imperialisme. 98 procent van de bevolking van Samoa identificeert zich als christelijk. 20% zijn katholiek.

Afbeelding: Cathedral in Apia, © Michael Coghlan, Flickr, CC BY-SA , #newsRlywelehya