Clicks45
lt.news

Ar tikrai Jonas Paulius I buvo „šventasis“?

Spalio 13 d. Pranciškus atvėrė kelią Jono Pauliaus I (Albino Luciani, +1978) „beatifikacijai“, tačiau žurnalistas Americo Mascarucci tebėra skeptiškas.

MarcoTosatti.com (spalio 15 d.) jis pabrėžia, kad 1967–1969 m. Vittorio Veneto vyskupas Luciani netinkamai elgėsi su „Montanerio schizma“, kai visas kaimas atsisakė katalikybės, apimančios stačiatikybę, nes Luciani paskyrė parapijos kunigą. Luciani atvyko į Montanerį, lydimas policijos, kad išneštų iš bažnyčios Švenčiausiąjį Sakramentą.

Savo vyskupijoje jis represavo tėvo Pio maldos grupes ir uždraudė piligrimines keliones į San Giovanni Rotondo.

Tai buvo jo, kaip Venecijos patriarcho, nuopelnas, kai jis paleido vietinę FUCI (Katalikų studentų federaciją), nes jie palaikė civilinių skyrybų įvedimą Italijoje.

Tačiau tuo pat metu jis labai priešiškai žiūrėjo į romėnų apeigas ir „beveik įkyriai primetė laikytis šiuolaikinio mišiolo“.

#newsVprvdnwqhd