Clicks38

Letné stretnutie rodín 26.7.2020 - 1.8.2020

26.07.2020 16:00 - 01.08.2020 13:30

Miesto konania: Beluša, Rodinkovo, Belušské Slatiny

Týždenné letné stretnutie pre rodiny s deťmi, ktoré animuje naša Komunita v priestoroch Domu prijatia Rodinkovo pri Belušských Slatinách.

Program:

pre rodičov
(prednášky zamerané na prehĺbenie a obnovenie manželského vzťahu, život viery v rodine, výchovu detí..., spoločné modlitby, chvály, čas na osobnú modlitbu a adoráciu, priestor pre manželskú komunikáciu i priateľské zdieľania, biblické podelenie...) Prednášajú členovia Komunity, ktorí sa dlhodobo venujú problematike manželstva, výchovy a duchovného života a pozvaní hostia, medzi ktorými nechýba vždy nejaký skúsený manželský pár.

pre deti od 3 rokov (účasť na dobrodružnom rozprávkovom príbehu, ktorý žiada celé tvoje srdce a všetky tvoje sily, aby dobro mohlo zvíťaziť nad zlom – na divadle, pri hrách, súťažiach a tvorivých dielňach, ale aj pri detských svätých omšiach a katechézach)

spoločný program pre rodičov s deťmi (stravovanie, popoludňajší spoločný výlet, niektoré večerné programy)

Stráženie detí do 3 rokov si rodičia zabezpečia sami.

Stretnutie rodín sa koná zvyčajne v treťom júlovom týždni (od nedele podvečer do soboty poobede), ale výnimočne v roku 2020 bude o týždeň neskôr - posledný júlový týždeň.

Ceny za stravu a ubytovanie: podľa ceníka Rodinkova

Milodar za duchovnú službu a službu pre deti: túto službu môžeme robiť len vďaka milodaru, ktorý prispejete na tento účel.

Prihlasovanie: cez stránku Rodinkova rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove/
Prihláste sa, prosím, čo najskôr, lebo sme limitovaní kapacitou zariadenia.

Organizátor: Komunita blahoslavenstiev, 044/55 26 364 , www
Akciu pridal/a: Bernadeta Zacherová, 25.2.2020 17:10