Clicks20
vi.news

Hồng Y lừa các tín hữu với lễ giải tội tập thể được phát trực tiếp (Video)

Hồng y Jakarta, Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, 69 tuổi, Indonesia, đã cử hành vào ngày 30 tháng 3 một lễ giải tội tập thể trực tiếp (video dưới đây).

Sự kiện được công bố trên Sesawi.net, cổng thông tin của Giáo hội Indonesia.

CatholicSat đã bình luận trên Twitter, "Không cần phải nói, lễ giải tội chung này là không hợp lệ."

#newsKzxtwdxdgn