Clicks212
Obrońca Demokracji
1
Większość nie jest zainteresowana szkodzeniem sobie. DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA, W POWSZECHNYCH GŁOSOWANIACH gdzie każdy decyduje o wszystkim w Państwie. Wprowadzić je może w życie wniesiony…More
Większość nie jest zainteresowana szkodzeniem sobie.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA, W POWSZECHNYCH GŁOSOWANIACH gdzie każdy decyduje o wszystkim w Państwie. Wprowadzić je może w życie wniesiony do Sejmu projekt obywatelski przedstawiający ogólną zasadę jej funkcjonowania a polegającą na tym że każdy obywatel po zweryfikowaniu się dowodem tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania może wnieść w formie papierowej pod głosowanie wszystko co zechce aby funkcjonowało w przestrzeni publicznej (uchwały, rozporządzenia, przepisy, wyroki, sądy, opinie, ...) Ale głosowanie na wniesione przez siebie na papierze i wprowadzone do odpowiednio zabezpieczonego komputera pomysły i rozwiązania dokonywać może każdy obywatel drogą elektroniczną np. telefonem, komputerem z internetem itp. logując się na swoje konto wyborcze oraz otrzymując po głosowaniu potwierdzenie zawierające pesel, nr sprawy, udzielone głosowanie i unikalny losowy kod cyfrowo-literowy którym jako dodatkowe zabezpieczenie potwierdza się głosowanie. I CO NAJWAŻNIEJSZE KAŻDY MUSI MIEĆ KOD (PROGRAM) ŹRÓDŁOWY NA SWOIM URZĄDZENIU TAKI SAM JAK NA SERWERZE ZLICZAJĄCYM GŁOSY BY PORÓWNUJĄC GO WERYFIKOWAŁ PRAWDZIWOŚĆ WYNIKÓW I MIAŁ DO NICH CAŁY CZAS DOSTĘP ONLINE (WIDZIAŁ TO CO DZIEJE SIĘ NA SERWERZE).
A komputer wyborczy po wpisaniu unikalnego kodu automatycznie drukuje takie same potwierdzenie w wersji papierowej do zarchiwizowania. Tym sposobem pozbędziemy się wszelkiej patologi bo zlikwidujemy Rząd Centralny i Samorządowy, Partie, Parlament, Sądy, Urzędy o tym co w Państwie decydować będziemy my wszyscy poprzez ludzi których tą samą drogą wybierzemy by nas reprezentowali w naszych sprawach i potrzebach i łożąc na nich dobrowolne [po]datki bo będą na nie zasługiwać swoją kompetencją, zdolnościami i wynikami w pracy. Szybkość, prostota i wygoda elektronicznego głosowania sprawia, że można je stosować do sprawowania całej władzy ustawodawczej i częściowo wykonawczej przez wszystkich obywateli.
Obrońca Demokracji
Przecież DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA to dobra droga do przywrócenia monarchii na świecie?