Clicks249
hr.news

Zbunjeni Vatikan: "Mi te krstimo" bilo je "valjano" 2003. godine, a nevaljan 2020. godine

Kongregacija za nauk vjere u kolovozu je zaključila da su krštenja koja se provode prema formuli "Mi te krstimo" nevaljana. No prethodno tome, druga je vatikanska kongregacija dala savjete o suprotnom.

Podtajnik Kongregacije za božansko štovanje izjavio je u pismu biskupiji 2003. godine da je formula "nedopuštena", no "valjana". Pismo je objavljeno u izdanju "Rimski odgovori i savjetodavna mišljenja CLSA-e" iz 2003. godine.

U njemu se tvrdi: "Upotreba prvog lica množine, a ne jednine... ne dovodi u sumnju valjanost dodijeljenog krštenja. Odnosno, ako su tri božanske Osobe imenovane posebno kao Otac, Sin i Duh Sveti, upotreba prvog lica množine ne poništava dodjelu Sakramenta."

Slika: © John Ragai, CC BY, #newsEmwoxrovgh