Clicks4

Ako poslušné deti, neprispôsobňujúc sa drievnejším v svojej nevedomosti žiadostiam,

ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! Saint Peter – Rubens, Peter Paul Museo del PradoMore
ale podľa toho Svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí, v každom obcovaní. Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!

Saint Peter – Rubens, Peter Paul
Museo del Prado
Public domain