Clicks205
hr.news

Kardinal Müller naziva kardinala Parolina "modernistom"

Govoriti o "pomaku paradigme" je "relapsa u modernistički i subjektivistički način tumačenja katoličke vjere", kako piše kardinal Gerhard Müller za FirstThings.com (20. veljače).

Kardinal Pietro Parolin, vatikanski državni tajnik, te kardinal iz Chicaga Blase Cupich nedavno su pozvali na "pomak paradigme" u vezi s Amoris Laetitijom.

Müller je primijetio da tumačenja Amoris Laetitije ne postaju ortodoksna tvrdnjom da su u skladu s pretpostavljenim namjerama Franje, već: "Ona su ortodoksna samo ako se slažu s Kristovim riječima očuvanim u pologu vjere".

Kardinal upozorava da je suprotstavljanje stvarima dužnost savjesti kad se pojam "pastoralna promjena" koristi kao sredstvo kako bi se odvratilo od poučavanja Crkve "kao da je doktrina prepreka pastoralnoj brizi".

Slika: Gerhard Ludwig Müller, © Raimond Spekking, CC BY-SA, #newsMecbrluuus