Edward7
112K

Mikroplastiki z masek znalezione głęboko w płucach żywych ludzi

Dr Joseph Mercola
Naukowcy znaleźli 39 mikroplastików w próbkach płuc pobranych od 11 z 13 osób. Było ich 12 rodzajów, które zwykle można znaleźć w plastikowych butelkach, sznurku, odzieży i maskach chirurgicznych.

Specjalista od respiratorów twierdzi, że maski chirurgiczne nie spełniają prawnej definicji maski, ale są raczej "barierami oddechowymi". Podkreślił, że wyrzucają one mikroplastik na tyle mały, że można go wdychać


Analiza danych dotyczących przypadków, hospitalizacji i zgonów w Kansas wykazała, że hrabstwa, w których wprowadzono obowiązek stosowania masek, charakteryzowały się wyższą śmiertelnością niż hrabstwa, w których takiego obowiązku nie wprowadzono

Po wdychaniu lub spożyciu mikroplastik może znaleźć się w krwiobiegu w cząsteczkach wystarczająco małych, aby przekroczyć bariery membranowe. Znajduje się je również w pierwszym stolcu niemowlęcia, co sugeruje narażenie matki; w badaniu na zwierzętach wykryto cząsteczki nanopolystryenu w mózgu, wątrobie, nerkach i tkance płucnej płodu 24 godziny po narażeniu matki.

*

Maleńkie kawałki plastiku wielkości ziarna sezamu lub mniejsze są wszędzie. W nagłówkach wiadomości często pojawiają się nienaruszone plastikowe torby, krążki i butelki jako główne zagrożenie dla środowiska - i rzeczywiście są one szkodliwe dla życia morskiego i nie tylko - ale mniejsze, bardziej podstępne mikroplastikowe kawałki mogą być nawet bardziej szkodliwe. W badaniu 1 (Science of the Total Environment, 2022;831) przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii 2 mikroplastik znaleziono w płucach 11 z 13 pacjentów.

W 2013 roku na całym świecie wyprodukowano 299 milionów ton tworzyw sztucznych, z których większość trafiła do oceanów, zagrażając dzikim zwierzętom i środowisku.3 Liczba ta wzrośnie do 418 milionów ton w 2021 roku.4 W 2018 roku w samych Stanach Zjednoczonych wytworzono 35,7 milionów ton tworzyw sztucznych, a 27 milionów ton trafiło na wysypiska, co stanowiło 18,5% wszystkich stałych odpadów komunalnych.5

Substancje chemiczne znajdujące się w produktach z tworzyw sztucznych są znane jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną.6 Te substancje chemiczne są podobne w swojej strukturze do naturalnych hormonów płciowych i zakłócają ich normalne funkcjonowanie w organizmie.7 Stanowi to szczególny problem dla dzieci, które wciąż rosną i rozwijają się. Cena, jaką społeczeństwo zapłaci za wszechobecne stosowanie i dystrybucję cząstek plastiku, nie została jeszcze określona. Istnieją dowody wskazujące na to, że długotrwałe narażenie na działanie substancji chemicznych zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak ftalany, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i płodności.

Ilość tworzyw sztucznych wprowadzanych do środowiska rośnie każdego roku, ponieważ producenci nadal wytwarzają produkty w opakowaniach jednorazowego użytku, a konsumenci nadal domagają się jednorazowego stylu życia. W czasach, gdy grupy obrońców praw człowieka ostrzegają, że tworzywa sztuczne spadają z nieba 8 i stały się globalną tragedią 9 , "pandemia" COVID-19 sprawiła, że problem tworzyw sztucznych osiągnął jeszcze większe rozmiary.

Badanie wykazało obecność mikroplastiku w płucach 11 z 13 pacjentów
Dziesiątki lat badań wykazały, że ludzie wdychają mikrocząsteczki zanieczyszczeń powietrza, a także spożywają je w żywności i wodzie. Badanie autopsyjne 10 z 2021 roku wykazało obecność mikroplastiku u 13 z 20 analizowanych osób, a ponad 20 lat temu badanie raka płuc przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku 11 wykazało obecność plastiku i włókien w 99 ze 114 przebadanych próbek płuc.

Według Muzeum Historii Naturalnej12 mikroplastik mierzy mniej niż 5 milimetrów. Nazywa się je "jedną z największych katastrof naszych czasów spowodowanych przez człowieka". Chociaż mikroplastik ma zastosowanie przemysłowe, większość z nich powstaje w środowisku, gdy odrywają się od większych produktów z tworzyw sztucznych.

Pierwotne mikroplastiki to te, które są produkowane w małych rozmiarach do zastosowań przemysłowych, np. w piaskarkach, kosmetykach lub odzieży z mikrofibry. Mikroplastiki wtórne powstają w wyniku rozpadu większych produktów z tworzyw sztucznych spowodowanego narażeniem na działanie czynników środowiskowych13.

Jeden z zespołów naukowców ze Szkoły Medycznej Hull York chciał przeanalizować wpływ wdychania mikroplastiku na tkanki ludzkie. Wcześniejsze badania wykazały obecność włókien syntetycznych w tkance płucnej, ale naukowcy napisali, że nie było solidnych badań potwierdzających obecność mikroplastików w tkance płucnej. W obecnym badaniu przeanalizowano tkankę płucną 13 pacjentów, którzy przeszli operację płuc.

Zanieczyszczenie mikroplastikiem stwierdzono u 11 z 13 pacjentów.14 Zespół znalazł 39 kawałków w 11 próbkach tkanki płucnej. Laura Sadofsky, starszy wykładowca i główny badacz w tym badaniu, skomentowała znaczenie wyników:15

"Mikroplastik był już wcześniej znajdowany w próbkach z sekcji zwłok - to jest pierwsze rzetelne badanie, które wykazało obecność mikroplastiku w płucach żywych ludzi. Pokazuje ono również, że znajdują się one w dolnych partiach płuc. Drogi oddechowe płuc są bardzo wąskie, więc nikt nie przypuszczał, że mogą się tam dostać, ale najwyraźniej tak się stało.

Dane te stanowią istotny postęp w dziedzinie zanieczyszczenia powietrza, mikroplastików i zdrowia ludzkiego. Charakterystyka rodzajów i poziomów mikroplastiku, którą znaleźliśmy, może teraz posłużyć do określenia realistycznych warunków eksperymentów laboratoryjnych, których celem jest określenie wpływu na zdrowie."

Autorzy badania stwierdzili, że osoby badane były nosicielami 12 rodzajów mikroplastików, "które mają wiele zastosowań i są powszechnie spotykane w opakowaniach, butelkach, odzieży, linach/plecionkach i wielu procesach produkcyjnych". Stwierdzono również znacznie wyższy poziom mikroplastiku u mężczyzn niż u kobiet "16.

Innym nieoczekiwanym odkryciem było znalezienie większej liczby mikroplastików w dolnych partiach płuc. Najbardziej obfitymi rodzajami mikroplastiku były polipropylen (PP) i politereftalan etylenu (PET).17 To odkrycie wskazuje na niedawne powszechne stosowanie niebieskich masek chirurgicznych podczas pandemii, ponieważ PP jest najczęściej stosowanym tworzywem sztucznym w tych maskach.

Ekspert twierdzi, że osłony twarzy COVID nie są maskami
W badaniu18 opublikowanym w 2021 r. przeanalizowano ryzyko związane z noszeniem niebieskich masek chirurgicznych i wdychaniem mikroplastiku. Badacze stwierdzili, że ponowne używanie masek może zwiększać ryzyko wdychania cząsteczek mikroplastiku oraz że maski oddechowe N95 miały najmniejszą liczbę uwolnionych mikroplastików.
Stwierdzili oni, że "noszenie masek chirurgicznych, bawełnianych, modnych i z węgla aktywnego wiąże się z większym ryzykiem wdychania mikroplastiku podobnego do włókien ... "19 , a jednak, według Chrisa Schaefera, specjalisty w dziedzinie masek oddechowych i eksperta ds. szkoleń, maski używane przez miliony ludzi na całym świecie nie są tak naprawdę maskami.20

Schaefer nazywa je "barierami oddechowymi", ponieważ "nie spełniają one prawnej definicji" maski. Z całą stanowczością stwierdził, że maski chirurgiczne używane przez konsumentów w Kanadzie, USA i na całym świecie wydzielają mikroplastik na tyle mały, że można go wdychać.21

"Maska [prawidłowa] ma zaprojektowane otwory oddechowe przed ustami i nosem, aby zapewnić łatwe i bezwysiłkowe oddychanie. Przegroda oddechowa jest zamknięta zarówno nad ustami, jak i nad nosem. W ten sposób wychwytuje ona wydychany dwutlenek węgla i zmusza do ponownego jego wdychania, co powoduje zmniejszenie ilości wdychanego tlenu i nadmierne wydzielanie dwutlenku węgla. Dlatego ich noszenie nie jest bezpieczne".

Zachęca ludzi do rozcięcia jednej z nich i przyjrzenia się luźnym włóknom, które łatwo oddzielają się od produktu.22

"Ciepło i wilgoć, które wychwytuje, powodują degradację tych włókien, które ulegają mniejszemu rozpadowi. Bez wątpienia ludzie wdychają [cząsteczki mikroplastiku]. Przez ostatnie dwa lata bardzo obszernie pisałam o zagrożeniach związanych z tymi barierami oddechowymi, przez ostatnie dwa lata rozmawiałam z naukowcami [i innymi] ludźmi o tym, że ludzie wdychają włókna.

Jeśli po ich założeniu masz wrażenie, że dostałeś odrobinę kociej sierści lub jakiekolwiek podrażnienie w tylnej części gardła, oznacza to, że wdychasz włókna. Oznacza to, że wdychasz włókna".

Zauważył również, że każdy, kto jest narażony na kontakt z tego typu włóknami w miejscu pracy, powinien nosić ochronę. Zamiast tego ludzie używają produktów zwiększających ryzyko wdychania włókien, które "rozpadają się na bardzo małe kawałki i cóż, co to da ludziom w postaci zaburzeń funkcji płuc, a także przeciążenia organizmu toksynami, dowiemy się dopiero za kilka lat "23.

Zasłanianie twarzy również zwiększa śmiertelność z powodu COVID-19 (/grypy dopow.)
Niemiecki lekarz, dr Zacharias Fögen, opublikował w recenzowanym czasopiśmie "Medicine" badanie24 , w którym przeanalizował dane dotyczące hrabstw w stanie Kansas, porównując obszary, w których obowiązywał nakaz noszenia masek, z obszarami, w których takiego nakazu nie było.

Stwierdził on, że obowiązkowe maskowanie zwiększyło śmiertelność o 85%. Śmiertelność była o 52% wyższa w hrabstwach, które wprowadziły obowiązek maskowania, nawet po uwzględnieniu w analizie czynników zakłócających. Fögen pisze (w badaniu); że 95% efektu "można przypisa COVID-19"(/grypa dopow.), a więc nie jest to CO2, bakterie czy grzyby pod maską "25. Fögen nazwał to efektem Foegena, który odnosi się do ponownego wdychania cząstek wirusów uwięzionych w kropelkach i osadzających się na masce, co pogarsza wyniki. Pisze on:26

"Najważniejszym wnioskiem z tego badania jest to, że wbrew przyjętej opinii, że mniej osób umiera z powodu zmniejszenia liczby infekcji dzięki maskom, nie jest to prawdą. Wyniki tego badania zdecydowanie sugerują, że wprowadzenie obowiązku stosowania masek spowodowało około 1,5 raza więcej zgonów lub około 50% więcej zgonów w porównaniu z sytuacją, w której nie wprowadzono obowiązku stosowania masek.

Same mandaty na maski zwiększyły CFR (współczynnik śmiertelności w wypadkach) o 1,85 / 1,58 lub o 85% / 58% w hrabstwach, w których obowiązują mandaty na maski. Stwierdzono również, że prawie wszystkie te dodatkowe zgony były przypisywane wyłącznie "wirusowi COVID-19". Badanie wykazało, że noszenie masek twarzowych może stwarzać duże ryzyko dla poszczególnych osób, którego nie zmniejszyłoby zmniejszenie częstości zakażeń.


Stosowanie masek na twarz może być zatem nieodpowiednie, jeśli nie przeciwwskazane, jako interwencja epidemiologiczna przeciwko COVID-19".

Fögen zwraca uwagę na dwa inne duże badania, w których uzyskano podobne wyniki w zakresie śmiertelności przypadków. Pierwsze z nich zostało opublikowane w czasopiśmie Cureus27 i nie wykazało związku między liczbą przypadków a stosowaniem masek w Europie, natomiast wykazało pozytywny związek między śmiertelnością a stosowaniem masek.

Drugie badanie 28 zostało opublikowane w czasopiśmie PLOS|One, w którym wykazano związek między negatywnymi wynikami COVID a mandatem na maskę u 847 000 osób w 69 krajach. Badacze oszacowali, że zniesienie obowiązku stosowania masek mogłoby zmniejszyć liczbę nowych zachorowań, bez wpływu na hospitalizację i zgony.

Tworzywa sztuczne powodują uszkodzenie i śmierć komórek

Dotychczasowe badania podkreślają wpływ mikroplastików na środowisko, dzikie zwierzęta i zdrowie ludzi. Jednak wiele badań nie wykazało związku między spożyciem mikroplastiku lub jego wdychaniem a chorobami. Zamiast tego wskazano w nich luki badawcze i zalecono dalsze badania.29

Praca 30 opublikowana w kwietniu 2022 roku sugeruje, dlaczego dane te są niespójne. Dane laboratoryjne były pierwszymi, które wykazały, że mikroplastiki uszkadzają ludzkie komórki na poziomie odpowiadającym liczbie cząstek, które ludzie połykają lub wdychają.

Badanie polegało na analizie meta-regresji wpływu toksykologicznego na komórki ludzkie w 17 badaniach, w których porównywano poziom mikroplastiku powodujący uszkodzenia komórek. Naukowcy odkryli, że to mikroplastiki o nieregularnym kształcie powodują uszkodzenia komórek, a nie mikroplastiki sferyczne, które są zwykle używane w eksperymentach laboratoryjnych.

Sugeruje to, że dotychczasowe dane laboratoryjne, w których wykorzystywano mikroplastiki w kształcie kulistym, mogą nie odzwierciedlać w pełni szkód, jakie mikroplastiki powodują dla zdrowia ludzi. Evangelos Danopoulos ze Szkoły Medycznej w Hull York w Wielkiej Brytanii, który kierował badaniami, tak skomentował przyczyny wzrostu liczby badań: "To eksplozja i nie bez powodu. Codziennie jesteśmy narażeni na działanie tych cząstek: jemy je, wdychamy. I tak naprawdę nie wiemy, jak reagują one na nasze ciała, gdy już się w nich znajdą "31.

Gdzie w Twoim organizmie trafiają zanieczyszczenia plastikowe?
Naukowcy odkryli, że maleńkie mikroplastiki odkładają się nie tylko w płucach i jelitach, ale można je również znaleźć we krwi. Naukowcy z Holandii przeanalizowali próbki 32 pobrane od 22 zdrowych ochotników i znaleźli cząstki plastiku w 77% próbek. Cząstki te miały rozmiar 700 nanometrów lub większy, co stanowi wielkość, która może być wchłaniana przez błony.

Niektóre próbki zawierały nawet trzy różne rodzaje plastiku. Autor badania powiedział dziennikowi The Guardian: "Nasze badanie jest pierwszym dowodem na to, że w naszej krwi znajdują się cząsteczki polimerów - to przełomowy wynik. Musimy jednak rozszerzyć zakres badań i zwiększyć wielkość próbek, liczbę ocenianych polimerów itp. "33.

Naukowcy napisali, że to, gdzie te cząsteczki plastiku trafiają do organizmu, również wymaga dalszych badań. Stwierdzili oni, że jest "naukowo prawdopodobne", że cząstki plastiku są transportowane przez krwiobieg do organów, na przykład na podstawie danych pokazujących, że kulki polistyrenowe o średnicy 50, 80 i 240 nm oraz polipropylen o wymiarach mikroskopijnych mogą przenikać przez ludzkie łożysko.34

Po przekroczeniu bariery łożyskowej mikroplastiki trafiają do pierwszego kału noworodka. Oznacza to, że migrują one z krwi niemowlęcia do jelit. W badaniu pilotażowym 35 opublikowanym w 2021 roku przeanalizowano skalę narażenia ludzi na mikroplastiki i stwierdzono, że mikroplastik - politereftalan etylenu (PET) - został znaleziony w próbkach smółki, czyli pierwszego stolca dziecka.

Ilość PET w stolcu niemowląt była 10 razy większa niż w próbkach pobranych od dorosłych, co sugeruje, że dzieci mają w swoim organizmie plastik, który został wchłonięty przez matkę. Nadal trwają badania nad tym, jak wpłynie to na zdrowie ludzi w przyszłości. W badaniu na zwierzętach stwierdzono, że już po 24 godzinach od narażenia na wdychanie przez matkę cząsteczki nanopolistyrenu można było wykryć w łożysku i mózgu płodu, płucach, wątrobie, sercu i nerkach 36.

Wygląda na to, że wdychanie lub spożywanie mikroplastiku umożliwia mikrocząsteczkom dostęp do krwiobiegu, a następnie do ważnych narządów. Chociaż naukowcy wykazali, że mikroplastiki o nieregularnych kształtach występujące w środowisku powodują uszkodzenia i śmierć komórek, nie określono jeszcze ich długoterminowego wpływu na choroby. Można jednak mieć pewność, że uszkodzenie i śmierć komórek nie odbywa się bez konsekwencji.

Przypisy;
1, 14 Science of the Total Environment, 2022;831(2)
2, 17, 20, 21, 22, 23 Western Standard, April 17, 2022
3 Coastal Care, November 2019
4 Our World in Data, Plastic Pollution
5 Environmental Protection Agency, Plastics: Material Specific Data, Overview
6 Endocrine Society, December 5, 2020
7 Scientific Reports, 2018;8(6086)
8 Scientific American, June 11, 2020
9 Center for Biological Diversity, Ocean Plastics Pollution
10 Journal of Hazardous Materials, 2021;416(124126)
11 Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 1998;7(5)
12 Natural History Museum, January 21, 2020
13 National Geographic, microplastics
15, 16 Hull York Medical School, April 6, 2022
18, 19 Journal of Hazardous Materials, 2021;411
24 Medicine, 2022;101(7)
25 The Daily Skeptic, May 2, 2022
26 Medicine, 2022;101(7) 4
27 Cureus, 2022;14(4)
28 PLOS|One, 2021, doi.org/10.1371/journal.pone.0252315
29 Food, Health, and the Environment, 2018;5:375
30 Journal of Hazardous Materials, 2021; 127861
31 The Guardian, December 8, 2021
32 Environment International 2022; doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199 3.2
33 The Guardian March 24, 2022
34 Environment International, 2022; doi.org/10.1016/j.envint.2022.107199 3.3 Plastic’s biological fate?
35 Environmental Letters & Technology Letters, 2021; doi.org/10.1021/acs.estlett.10c00559
36 Particle and Fibre Toxicology, 2020;17(55)

Copyright © Dr. Joseph Mercola, Mercola, 2022 Microplastics From Masks Found Deep in Lungs of the Living - Global Research
megur shares this
65
ona
Kolejna teoria spiskowa staje się nasza realnością 😀