Clicks493

Modlitwa o ochronę MILIONA dusz od potępienia. Zajmuje minutę dziennie.

Wydrukujmy tę modlitwę i odmawiajmy, włączmy ją jako program stały do codziennej modlitwy!

3. lipca 1998r. Pan Jezus przez wizjonera Piotra Martyniuka (Żywego Płomienia) przekazał:

[…]

Każdy, kto w danym dniu połączy swój z Moim Krzyżem przez Niepokalaną Mamę Moją i poprosi Mnie:

„Panie Jezu przez bolesną Mękę Twoją i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją, przez Miłosierdzie Boże, daj Łaskę Zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.”

obiecuję, że jedna osoba będzie mogła zapewnić w danym dniu, jeden raz na dzień, ochronę umierającym w liczbie 1000000 w wybranym przez siebie rejonie. Jeżeli jakiś kraj liczy 40 mln. ludzi, to odmówcie 40 razy, a wszyscy, co umrą w nim w danym dniu, nie pójdą na potępienie.

Tak bardzo pragnę, abyście zechciały skorzystać z kolejnej wielkiej Łaski, którą wam daję. Jest to Łaska, którą daję całej ludzkości. Miłość i troska Moja o wasze dusze powoduje to, że daję znów wielkie naczynie i proszę was, abyście nim czerpali tyle, ile zdołacie. Można łączyć się w grupy, to liczba ochronionych wzrośnie o tyle, o ile więcej będzie odmawiających. Proszę bardzo o odmawianie tej modlitwy. Pomóżcie Mi ratować dusze, od wiecznych mąk. Dusze są Mi tak cenne. Wykupiłem je przecież za cenę Własnej Krwi, Własnej Męki.

Jeżeli 10 osób odmówi jeden raz tę modlitwę, to rachunek jest prosty: 10 x 1000000 = 10000000. Potrzeba, aby codziennie odmówiło ją 6 tysięcy ludzi po jednym razie, a Ziemia nie utraci ani jednego człowieka. Gdzie znajdę ludzi, którzy pomogą Mi zbawić świat?
ObjawieniaOlawskie.pl
Widzicie już, komu zależy na zwalczaniu tych Orędzi? Kto może nie chcieć ocalenia MILONA dusz codziennie, jak nie ciemny duch?