Janko333
Čím to satan zas straší? Kto nemá covid pas, bude vyhodený? Ja satanovi na to odpoviem: Lepšie byť vyhodený z tohto sveta... ako z neba! Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu.

mojabiblia.sk/…53/2-list-soluncanom-kapitola-2/katolicky-…More
Čím to satan zas straší? Kto nemá covid pas, bude vyhodený? Ja satanovi na to odpoviem: Lepšie byť vyhodený z tohto sveta... ako z neba! Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu.

mojabiblia.sk/…53/2-list-soluncanom-kapitola-2/katolicky-preklad/

&cv=0&c=1&ch=2