Clicks by countries

 1. 6

  Lebanon
 2. 3

  Egypt
 3. 1

  Djibouti
 4. 1

  Australia
 5. 1

  United States
 6. 1

  Senegal
 7. 1

  Italy