Clicks103

Prezentácia kníh: Druhý vatikánsky koncil - doposiaľ nenapísané dejiny/ Intronizácia Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

ľubica
1
ľubica
prezentácia sa uskutoční v sobotu 16.11 2019 v budove Marianum v Trnave