vi.news
137

Cách riêng của ông ta: Traditionis Custodes theo Hồng y Sarah (Video)

Francis có “cách của mình để bảo vệ truyền thống,” Hồng y Robert Sarah nói với kênh truyền hình Pháp CNews (ngày 26 tháng 12). Theo ông, Francis đã …