Clicks261

Súcitní

Súcitní - 25. mája 2021 - Ježišove slová k nám

Som vždy Súcitný, Plný Milujúcej Vľúdnosti, Dobrotivý a Milosrdný, pretože Milujem a Starám sa o všetkých. Nemením sa. Som vždy Rovnaký, Včera, Dnes a takýto budem Naveky. Toto je to, Kto Som. Zomrel som za všetkých z Lásky na Kríži. Zaplatil som Výkupné, Najvyššiu Cenu s Mojou Krvou. Som Jediný Záchranca, Mesiáš sveta, Princ Pokoja.

Prišiel som Zachrániť, Nie zničiť. Zavrhnuteľné je to, že mnohí si volia milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Nie je to Moja Vôľa, aby ktokoľvek Zahynul, ale aby sa všetci Kajali, aby mali Nádej na Večný Život na Konci. Preto stále Volám hriešnikov k Pokániu z Lásky a pretože Som Súcitný a Mám Starosti. Nenachádzam Žiadne Potešenie v smrti hriešnika.

Preto tu bude aj Ono Predpovedané Oživenie, ako bolo Predpovedané Mnou. Stane sa to v Mojom Určenom Čase, pretože Som Súcitný a Plný Milujúcej Vľúdnosti, Milosrdný a Dobrotivý. Moje Prisľúbenia Nezlyhávajú. Moje Slová sa Nevrátia ku Mne Naprázdno, ale Uskutočnia všetko čo Chcem, ako Chcem a Kedy Chcem, ako som Predpovedal. Bude to Biblické. Nemožné sa Stane Nadprirodzeným Spôsobom. Nie Som Ohraničený Ani Obmedzený. Nikto Ma Nedokáže Zastaviť. Moja Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Som Všemocný, stále Robím veci Nemožné, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné, Mojou Cestou, pretože toho Som Schopný. Úplne Riadim. Dôverujte Môjmu Plánu a Účelu.

Máte Dokonalý Príklad, buďte Súcitní Ako Ja z Lásky a pretože i vy máte Starosť. Buďte Mojimi Napodobňovateľmi. Ste Mojimi Vyslancami vo svete.

Nezabúdajte, že i Ja Som Mal Súcit s vami a stále ho Mám. Buďte Vďační a Chváľte Ma preto, Kto Som a preto, Čo Dokážem Urobiť. Som Milujúci, Starostlivý Otec, Ktorý je vždy Súcitný a Nemením sa a Nezanechávam Mojich Vlastných. Nikdy od vás Neodídem Ani vás Neopustím. Som vždy S vami, Som Emanuel, vás Abba Otec.

youtube.com/watch?v=9BzcxX6i9EQ