„Moes Zur Seschusi“ (pieniądz to siła mej mocy,) modli się Żyd, jak poświadcza H. Lenz, pisarz niemiecki; „celem Żydów jest pieniądz i panowanie nad wszystkimi ludźmi”, mawiał francuski Żyd, Cremieux, oświecony chyba, bo minister. I dlatego to taka złość, taki lament, gdy gdzie goje mądrzeją i zaczynają się bronić przeciw chciwości Judy.
Ewelina Anna

Złoto kornika czyli słowo o insektach żerujących na Polskiej tożasmości.

www.google.com/search Na tle wydarzeń wokół Marszu Niepodległości: sprzeciwu Żydów wobec niego i nazywania go „faszystowskim”, odmówienia Polakom…