Clicks184
hr.news

"Transrodni biskup" tvrdi da je rođak svetog Nikole Flüeškog

Megan Rohrer (41), žena iz San Francisca, izabrana je 8. svibnja za laičku biskupicu Sierra Pacific Synod Evangeličke luteranske crkve u Americi (ELCA).

Tako je postala prvi "transrodni biskup" među rasprostranjenim protestantima. Rohrer je poznata po homoseksualnom uličnom aktivizmu, propovijedanju i pisanju. Laički biskupi biraju se na šestogodišnji mandat.

Rohrer se prvi put pojavila kao lezbijka na luteranskom koledžu u Sioux Fallsu. Sada za sebe koristi zamjenice "oni" kao da ih je "mnogo" (usp. Marko 5:9).

Tvrdi da je sveti Nikola Flüe (+1487.) - zaštitnik Švicarske, uvjereni katolik - njezin 16. pradjed.

ELCA je jedna od umirućih mainstream i pro-pobačajnih protestantskih skupina u SAD-u. Kada su 2009. godine uveli homoseksualni brak, otišlo je otprilike 700 kongregacija (500.000 ljudi), među napronicljivima i najuvjerenijima, dok su mlaki ostali.

Slika: Megan Rohrer, © wikicommons, CC BY-SA, #newsDxdvmbpefb