hr.news
199

Sljedeći prefekt Doktrine vjere potiče prakticiranje homoseksualnosti

"Prihvatite svoju LGBT djecu kao što je Bog [navodno] učinio", malteški homoseksualist Charles Scicluna, koji radi kao nadbiskup, izjavio je u propovijedi 17. svibnja (NewsBook.com.mt, video ispod). …More
"Prihvatite svoju LGBT djecu kao što je Bog [navodno] učinio", malteški homoseksualist Charles Scicluna, koji radi kao nadbiskup, izjavio je u propovijedi 17. svibnja (NewsBook.com.mt, video ispod).
Scicluna će vjerojatno biti sljedeći prefekt Kongregacije za nauk vjere. Zloupotrijebio je Kristovu novu zapovijed "ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas" kako bi potaknuo roditelje djece koja su pala u homoseksualnost, da to "prihvate" umjesto da im poruče da više ne griješe kao što je to učinio Krist. Bog homoseksualnost naziva odvratnošću.
#newsZfvqqcdxkb