3
4
1
2
Clicks2.1K
Tradoslava
18
Tajemství varovalo před II VK a novou mší. Tajemství varovalo před II VK a novou mšíMore
Tajemství varovalo před II VK a novou mší.

Tajemství varovalo před II VK a novou mší
ľubica
9. August 1977 utorok okolo 22.00 počul som Döpfner povedať: „Len Trident- omša (v Latins. jazyku)je účinná. Vyhoďte stoly/ obetné /! Zaveďte opäť kľakátka na podávanie Sv. Prijímania.
10. August 1977 streda okolo 5.00 Uhr povedal Döpfner opäť : „Vyhoďte obetné stoly!! ..... "...... pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou ......"
S obetými stolmi vstupuje do vnútra duch …More
9. August 1977 utorok okolo 22.00 počul som Döpfner povedať: „Len Trident- omša (v Latins. jazyku)je účinná. Vyhoďte stoly/ obetné /! Zaveďte opäť kľakátka na podávanie Sv. Prijímania.
10. August 1977 streda okolo 5.00 Uhr povedal Döpfner opäť : „Vyhoďte obetné stoly!! ..... "...... pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou ......"
S obetými stolmi vstupuje do vnútra duch démonov. Ježiš by tieto stoly prevrhol, ako kedysi predavačom a peňazomencom .....môj dom je domom modlitby a vy ste z neho urobili pelech...! Obetná oslava za stolom je egocentrická a je oslavou , kultom človeka... dalej je viac výčitiek nemčine na obrad NOM, resp Novus ordo na zmenu omše cez slobodomurárov, o pápežovi o jezuitoch a pod.......z knihy Arme Seele - Kardinal Döpfner - Auszug aus - Der Himmel schweigt nicht mehr.... je to z knihy Nebo už viac nemlčí....jedná sa o dušu z očistca, kardinála Dopfnera, ktorý ešte počas života / + 1976/ zvádzal boj o spôsob podávania Sv. prijímania a dva roky pred smrťou prestal z rozdávaním na ruku!...... potom ke´d zomrel, Boh mu dal milosť ako duši v očistci ísť na zem a povedať vážne slová na adresu násilných liturgických zmien po DVK..... jeho slová boli zapísané....www.jochen-roemer.de/…/Arme Seele Kard…
ľubica
Pikantní je vzpomínka, jak na Bouyera připadl úkol zkorigovat na poslední chvíli znění II. eucharistické modlitby. Spolu s benediktinským liturgistou Bernardem Bottem usedli v jedné tiché restauraci v římské čtvrti Trastevere, aby vypracovali dnes nejčastěji užívaný kánon římského misálu, protože museli odevzdat jeho text mons. Bugninimu hned druhý den ráno.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4

--…More
Pikantní je vzpomínka, jak na Bouyera připadl úkol zkorigovat na poslední chvíli znění II. eucharistické modlitby. Spolu s benediktinským liturgistou Bernardem Bottem usedli v jedné tiché restauraci v římské čtvrti Trastevere, aby vypracovali dnes nejčastěji užívaný kánon římského misálu, protože museli odevzdat jeho text mons. Bugninimu hned druhý den ráno.
www.radiovaticana.cz/clanek.php4

-----------------------------------------------------
KÁNON RIMSKEHO MISALA SPRACOANY V RESTAURACII!!! 🙄 🤐 🥴
Peter(skala)
v našom jazyku: ODKUKANÉ a ODOSLANÉ SPRÁVNE 😀 😀 😀 aj keby to bola HALUZ 😉 😉 😉
Peter(skala)
COPYRIGHT 😀 😀 😀
ľubica
Uvidíme čo nám Boh pripravil, naučme sa strácať, lebo keď nás to bude Boh učiť, nepôjde už o tréning ale o tvrdý boj na život a na smrť. Odopierajme si, zabudnime na svet a jeho lákadlá a všetko naše úsilie vložme do rúk Svätého Boha. Času máme málo a aj keby sa nič nestalo, smrť nás prikvačí a bude chcieť vyúčtovanie. Svätí ktorí sa zjavili dávno po svojej smrti si želali iba jedno, keby mali …More
Uvidíme čo nám Boh pripravil, naučme sa strácať, lebo keď nás to bude Boh učiť, nepôjde už o tréning ale o tvrdý boj na život a na smrť. Odopierajme si, zabudnime na svet a jeho lákadlá a všetko naše úsilie vložme do rúk Svätého Boha. Času máme málo a aj keby sa nič nestalo, smrť nás prikvačí a bude chcieť vyúčtovanie. Svätí ktorí sa zjavili dávno po svojej smrti si želali iba jedno, keby mali ešte raz prežiť život - oveľa viac by dávali Bohu - lebo iba to čo sme Bohu a blížnemu dali na tomto svete - iba to si odtiaľto vezmeme. Dajme svetu len to čo mu patrí, ako hovorí náš Pán keď ho pokúšajú - Bohu dajme zase to, čo patrí jemu. A ako hovorí katechizmus - pre seba nás stvoril - nie pre nás samých - ale pre seba.

V tom je naša dôstojnosť, že sám Boh nás stvoril a dal nám vysoké určenie, rovnajúce sa takmer anjelom, dal nám moc nad vesmírom, svetom, zvieratami. Prečo degradujeme túto moc hriechom a tak sa znižujeme dokonca pod obraz zvierat? Prečo sa sýtime pudmi ktoré sú na úrovni zvierat, keď Boh nám dal aj krásu a čistotu srdca, ktorá prevyšuje nebeské bytosti?!

Potešme nebesia tým, že budeme krotkí, pokorní, poslušní, potešme nebesia tak, ako to konali tie malé deti z Fatimy. Keď tieto deti mali toľko sily, aby konali také veľké veci, ako sa môžeme vyhovárať nato, že sme slabí? Vari deti sú silnejšie ako my?

Nech je požehnané Sväté Meno Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého.

Nech je pochválené nepoškvrnené srdce Panny Márie, pre ktoré sa už dnes rozhodneme radikálne zmeniť svoje životy a obrátiť sa skutočne k Bohu - celým srdcom a celým životom, odhodiť všetko nepotrebné a lákavé a takto kráčať v stopách Krista, do večnej radosti nebeskej... Amen


ZDROJ
ľubica
Čo máme konať?

Panna Mária nám však dáva návod, čo ešte môžeme vykonať na záchranu a spásu seba a blízkeho okolia. Dokonca môžeme zvrátiť tento nepriaznivý stav okolo nás.

Ruženec

Panna Mária nám dala v prvom rade ruženec, ako mocnú zbraň proti diablovi a svetu. Obetujme ju na odčinenie urážok proti Srdciam Ježiša Krista a Panny Márie. Tiež obetujme ruženec za obrátenie hriešnikov, aby …
More
Čo máme konať?

Panna Mária nám však dáva návod, čo ešte môžeme vykonať na záchranu a spásu seba a blízkeho okolia. Dokonca môžeme zvrátiť tento nepriaznivý stav okolo nás.

Ruženec

Panna Mária nám dala v prvom rade ruženec, ako mocnú zbraň proti diablovi a svetu. Obetujme ju na odčinenie urážok proti Srdciam Ježiša Krista a Panny Márie. Tiež obetujme ruženec za obrátenie hriešnikov, aby nepadali ako muchy do večnej priepasti pekla. Modlime sa ho celý - za deň aspoň jeden (5 desiatkov), modlime sa ho ak je to možné spoločne - v rodinách, v spoločenstvách, a keď inak nie, tak sami doma.

Sobota je Mariánsky deň

Pristúpme k sv. spovedi hocktorý deň prvú sobotu predchádzajúceho týždňa. Choďme v prvú sobotu na zmierne sväté prijímanie, aby sme potešili nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Panna Mária si žiada, aby sme aspoň päť po sebe idúcich sobôt prišli ku svätému prijímaniu. Ak je to možné, vykonajme si prijímanie v každú sobotu, nielen v nedeľu.

Rozjímanie

Rozjímajme štvrť hodinku o niektorom alebo aj o viacerých tajomstvách svätého "ruženca. Sú knižky k rozjímaniu a prakticky ruženec nám ukazuje vieru v skratke, kde každé tajomstvo je tajomstvom našej viery a tak sa môžeme vzdelávať cez ruženec aj v oblasti viery cez katechizmus. Dnes je doba, kedy mnohí katolíci poznajú dopodrobna čo sa deje vo svete a kto s kým sa stretol a čo povedal, pritom vlastný katechizmus nepoznajú. Preto rozjímajme cez katechizmus nad ružencom, v ktorom sú obsiahnuté pravdy našej katolíckej viery.

Zasväťme sa Panne Márii

Zasväťme sa Panne Márii súkromne (bude tu modlitba), zasväťme svoje rodiny, spoločenstvá, deti. Potešme Boha, ktorý nám dal našu nebeskú Matku nie nadarmo ale preto, aby sme sa jej pripodobňovali, s ňou kráčali ruka v ruke k jej Synovi, ku ktorému nás ona veľmi rada privádza.

Modlime sa deviatniky

Chystajme sa deviatnikom na sviatky Panny Márie, najmä na sviatok nepoškvrneného Srdca Panny Márie (22. augusta. Dekrétom z 28. apríla r. 1914 Svätá Stolica dovolila v spomenutý deň svätiť sviatok Nepoškvrneného Srdca všetkým diecézam a krajinám, čo o to budú prosiť!), na prvé soboty, alebo pred 13. dňom. Teda každý mesiac si dajme deviatnik, ktorý bude končiť v 13 deň toho mesiaca, alebo si dajme deviatnik tak, aby končil v prvú sobotu v mesiaci. Samozrejme môžeme si vykonať aj deviatnik nepretržitý - deviatnik za deviatnikom. Prvú modlitbu ktorú po tomto článku dáme, bude deviatnik na počesť Fatimskej Panny Márie. KLIKNI

Konajme sebazapierania

Konajme sebazapretia ohľadom obrátenia hriešnikov a odčinenie urážok sŕdc Ježiša a Márie. Odoprime si jedlo, spánok, čo máme radi, čo radi robíme a venujme to Bohu. Tiež sa zapierajme v modlitbe, všímajme si Fatimské deti, ako neustále vymýšľali nejaké sebazapretia a nebo ich chválilo. Môže ísť o púť, o krížovú cestu na pútnych miestach, o almužnu, o starosť o chorého, o modlitby či ružence za konkrétneho človeka, o venovanie času za odčinenie urážok skrze modlitby či pobožnosti. Aj malé sebazaprenie je Bohu milé, aj keď zvykneme pri ruženci sedieť a my sa rozhodneme pri ňom kľačať a podobne.

Obráťme sa k Bohu.

Všetky predošlé veci sú k ničomu, ak sme dvojakej tváre. Ak neodovzdávame všetok svoj život a čas Bohu. Aj keď máme veci ktoré používame denne, aj tie odovzdajme Bohu a konajme v súlade z jeho svätou vôľou. Mnohí ľudia sa pomodlia, aby ako tak utíšili svedomie a potom pozerajú hodiny TV, alebo počúvajú svetskú hudbu, alebo čítajú svetské knihy, či sa hrajú hry a pozerajú videá na youtube.

Boh nám hovorí závažné veci a to, že nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone, Bohu aj svetu. Ak sa niekto obzerá za pluhom - teda ak sa obzerá po svete a jeho lákadlách - NIE JE VHODNÝ pre Božie kráľovstvo. Ježiš hovorí podobenstvo, kde človek nájde perlu (Krista) a je tak očarený touto perlou, že všetko ostatné považuje za nič, predá to a perlu si kúpi. Podobne hovorí Svätý Pavol, že všetky veci tohto sveta sú iba zapáchajúce smeti, ktoré nemajú žiadnu hodnotu, ale Kristus je tou jedinou vecou, kvôli ktorému žije Pavol svoj život.

Bohatému mládencovi nepomohla polovičatá zbožnosť ku spáse. Prichádza za Ježišom, že chce byť spasený a Ježiš mu hovorí, že nech zachováva prikázania. On sa ohradzuje, že to robí od mladosti. Ježiš mu vidí do srdca a zamiluje si ho, lebo skutočne vie že mladík sa snaží zo všetkých síl dodržiavať zákon. Tak mu hovorí, že už iba jedna vec mu chýba - nech všetko bohatstvo ktoré vlastní predá a nasleduje Ho. A mladík odchádza smutný, lebo Ježiš videl čo jeho srdce potrebuje - odtrhnúť sa od svetského majetku, na ktorom si mladík zakladal a preto Ježiš smutne konštatuje - ako ťažko prichádzajú do neba boháči.

Toto je varovanie pre dnešných kresťanov, ktorí majú toho tiež veľmi veľa a práve majetok, milovanie svetských zábav, milovanie svetského oddychu im bráni - nasledovať Krista. Len jedno nám chýba - vzdať sa všetkého a nasledovať toho, kto nám dá život večný.

Aj preto Sestra Lucia je smutná, že ľudia síce chodia v soboty mechanicky na prijímanie, modlia sa ružence, konajú všetko ako im nakazuje Panna Mária - ale ich srdce nie je pri Bohu a preto píše:

Dodávam ešte, že modlitba a pokánie, čo sa v Portugalsku koná, ešte nezmierili Božiu spravodlivosť, lebo ešte nie sú spojené s ozajstnou ľútosťou a patričnou nápravou života. Hnev Boží ešte vždy visí nad nami. Ešte nevieme, kedy nastanú zdravé, svätej Cirkvi priaznivé pomery, keď kresťania celým srdcom budú vyhľadávať Boha... Ešte sa nenašlo dosť veľkodušných sŕdc, čo by uskutočňovali želania Panny Márie tak ako omilostené dietky!

Dnes si katolíci myslia, že sú spasení lebo chodili do kostola. Ale Svätý Pavol si myslí niečo iného keď tvrdí, aby sme pracovali s bázňou a chvením na spáse. A inde hovorí, že máme byť ako športovci, ktorí vydávajú všetku svoju energiu preto, aby vyhrali veniec a tak tvrdo a dlho trénujú a pripravujú sa na závod. Pavol hovorí, že my sme podobní týmto športovcom, pretože bežíme tiež ako oni závod - no o svoj vlastný večný život a preto sa musíme tvrdšie pripravovať na tento beh a dobehnúť - nie pre veniec ktorý sa rozpadne časom, ale my bežíme beh o veniec neporučiteľný. A keď Pavol píše posledné listy tak v nich hovorí - beh som dobehol, vieru som zachoval.

Ako ďaleko je myslenie dnešných katolíkov ktorí ľahkovážne kričia - milosrdenstvo, milosrdenstvo pred tým, čo učí Svätý Pavol. Boh je istotne milosrdný, ale dal nám presný manuál, ako sa Jeho sväté milosrdenstvo dá využiť. Určite nie lacno, ako sa nám to snaží mnoho ľudí v samotnej Cirkvi nahovoriť - Pavol im oponuje - s bázňou a trasením, bežať pevný beh viery, ktorý potrebuje tvrdú a dlhú prípravu pokánia, odopierania si, modlitieb, obetovaní svojho života za druhých.

Týmto sme vyčerpali v kocke Fatimské proroctvo, ktoré sa dnes zahmlilo mnohými novými učeniami a novými falošnými zjaveniami v Cirkvi, že ho ľudia prestali praktizovať a na Fatimu zabúdať. Dnes si vraj človek môže vybrať čo chce - to je protestantské myslenie, ktoré je doširoka otvorené na všetky strany. Opakom je myslenie katolícke, ktoré je namierené na to podstatné - nie na milión smerov, ale na to podstatné.

Uvidíme čo nám Boh pripravil, naučme sa strácať, lebo keď nás to bude Boh učiť, nepôjde už o tréning ale o tvrdý boj na život a na smrť. Odopierajme si, zabudnime na svet a jeho lákadlá a všetko naše úsilie vložme do rúk Svätého Boha. Času máme málo a aj keby sa nič nestalo, smrť nás prikvačí a bude chcieť vyúčtovanie. Svätí ktorí sa zjavili dávno po svojej smrti si želali iba jedno, keby mali ešte raz prežiť život - oveľa viac by dávali Bohu - lebo iba to čo sme Bohu a blížnemu dali na tomto svete - iba to si odtiaľto vezmeme. Dajme svetu len to čo mu patrí, ako hovorí náš Pán keď ho pokúšajú - Bohu dajme zase to, čo patrí jemu. A ako hovorí katechizmus - pre seba nás stvoril - nie pre nás samých - ale pre seba.

V tom je naša dôstojnosť, že sám Boh nás stvoril a dal nám vysoké určenie, rovnajúce sa takmer anjelom, dal nám moc nad vesmírom, svetom, zvieratami. Prečo degradujeme túto moc hriechom a tak sa znižujeme dokonca pod obraz zvierat? Prečo sa sýtime pudmi ktoré sú na úrovni zvierat, keď Boh nám dal aj krásu a čistotu srdca, ktorá prevyšuje nebeské bytosti?!

Potešme nebesia tým, že budeme krotkí, pokorní, poslušní, potešme nebesia tak, ako to konali tie malé deti z Fatimy. Keď tieto deti mali toľko sily, aby konali také veľké veci, ako sa môžeme vyhovárať nato, že sme slabí? Vari deti sú silnejšie ako my?

Nech je požehnané Sväté Meno Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého.

Nech je pochválené nepoškvrnené srdce Panny Márie, pre ktoré sa už dnes rozhodneme radikálne zmeniť svoje životy a obrátiť sa skutočne k Bohu - celým srdcom a celým životom, odhodiť všetko nepotrebné a lákavé a takto kráčať v stopách Krista, do večnej radosti nebeskej... Amen


ZDROJ
ľubica
Máme indície - strata viery, pád Cirkvi, satan manipuluje s najvyššou Cirkevnou hierarchiou, páter Malachi tvrdí, že so samotným pápežom! A nie je sám - rozhovor exorcistu Gabriela Amortha potvrdzuje, že satan sedí vo Vatikáne a máme sa veľa modliť za pápeža, pretože satan práve pápeža najviac napadá.
Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
( malá Hyac…More
Máme indície - strata viery, pád Cirkvi, satan manipuluje s najvyššou Cirkevnou hierarchiou, páter Malachi tvrdí, že so samotným pápežom! A nie je sám - rozhovor exorcistu Gabriela Amortha potvrdzuje, že satan sedí vo Vatikáne a máme sa veľa modliť za pápeža, pretože satan práve pápeža najviac napadá.
Centrálny posolstvom Fatimy je, že poslední pápeži (pápež) budú pod vplyvom diabla!
( malá Hyacinta a František pre toto sa tak trápili a pôstili )
apredsasatoci
Pohan bergoglio je falošný prorok. Biblia nám hovorí, že falošný prorok skončí v ohnivom jazere. Takže modliť sa za "svätého otca" nie je treba. O neho je už postarané!
3 more comments from ľubica
ľubica
peterko robíš si srandu presne ako všetci top-vatikanski prelati čo odkladali zverejnenie

V roce 1960 Vatikán poté, co papež Jan XXIII. otevřel obálku obsahující tajemství a přečetl si tento jednotlivý list papíru, který obsahuje slova Naší Paní z Fatimy, vydal anonymní tiskové prohlášení týkající se třetího tajemství. Tiskové prohlášení tvrdilo, že třetí tajemství nesmí být nikdy zveřejněnoMore
peterko robíš si srandu presne ako všetci top-vatikanski prelati čo odkladali zverejnenie

V roce 1960 Vatikán poté, co papež Jan XXIII. otevřel obálku obsahující tajemství a přečetl si tento jednotlivý list papíru, který obsahuje slova Naší Paní z Fatimy, vydal anonymní tiskové prohlášení týkající se třetího tajemství. Tiskové prohlášení tvrdilo, že třetí tajemství nesmí být nikdy zveřejněno a konkrétně se o něm zmiňovalo jako o „slovech, která Naše Paní svěřila jako tajemství třem malým pasáčkům“. Toto je klíčové vyjádření: „slova, která Naše Paní svěřila“. Jde o dopis, jenž má jeden list papíru, který obsahuje slova Naší Paní. VIAC:Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

......................................................................
Trest Boží na rok 2017 pre svet a hlavne Európu, alebo čo môžeme ešte konať?!

Velký trest – brzy!
Ve třetím tajemství je v jasných detailech popsáno, jaká bude povaha tohoto velkého trestu. Bude to, jako než v plné síle udeří uragán: nejprve se modré slunečné nebe začne plnit mraky a vítr zesílí a počasí se pokazí. Nesmíme si plést rané počátky tohoto trestu s tím, co bude podstatou tohoto velkého trestu, této velké bouře v dějinách, kterou předpověděl papež Pius XII. v roce 1945.
Papež Pius XII. řekl, a to ve chvíli, kdy svět právě prodělal hrůzy druhé světové války a lidé toužili po míru, že: „Svět bude muset brzy podstoupit nejhorší utrpení, jaké nikdy v dějinách světa neexistovalo. Brzy bude muset lidstvo podstoupit nejhorší utrpení, které kdy existovalo.“ To je podstatou třetího fatimského tajemství.
VIAC:
Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspot.com(http://rexcz …

Trest hrozící za nesplnění požadavku Panny Marie___ Zdroj :rexcz.blogspo
ľubica
skalka ty si 🤐 .... ( otituluj sa sám !) tebe už nič nepomože:
......................................................

Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže …More
skalka ty si 🤐 .... ( otituluj sa sám !) tebe už nič nepomože:
......................................................

Když byl papež Benedikt ještě kardinálem, někdy kolem roku 1990 prozradil svému příteli, že ve třetím fátimském tajemství Naše Paní varuje před změnou liturgie, a doslova před tím, nemíchat vnější cizí elementy do katolické liturgie.
Což však je samozřejmě s novou mší papeže Pavla VI. přesně to, co se udělalo. Prvky protestantismu jak v symbolech, tak formulacích liturgie se vnesly a zamíchaly do katolického rámce v takovém rozsahu, že tvůrci nového ritu rozhodně prohlásili, že to již není římský ritus, ale nový výtvor.
Otec Joseph Gelineau byl pravou rukou arcibiskupa Annibale Bugniniho, který je architektem nového ritu mše. Oba, P. Gelineau a arcibiskup Bugnini, jasně prohlásili, že Novus Ordo Missae je novým výtvorem, že starý ritus mše, římský ritus, je zničen. Papež Pavel VI. v listopadu 1969 ohlásil, že to bude nový ritus mše.
Není tedy žádná pochybnost ohledně nové liturgie, – Novus Ordo liturgie – že je nějak revizí a pokračováním římského ritu. Ne. Je to odtržení od katolické liturgické tradice.
Naše Paní Fátimská tedy ve třetím tajemství varovala, aby se nečinil konkrétně tento druh změny v liturgii. Přesto papež Pavel VI. šel dál a stejně tyto změny učinil.
Naše Paní také varovala, že bude v Církvi špatný koncil, který zapříčiní velké pohoršení. A samozřejmě to byly dokumenty Druhého vatikánského koncilu – konstituce o liturgii - které daly podnět papeži Pavlu VI. k reformě liturgie tak katastrofálním způsobem, který zapříčinil takovou ztrátu víry a zmatení v Církvi.
Tak tedy sám kardinál Ratzinger řekl blízkém příteli, že tato varování ve třetím fátimském tajemství dala Naše Paní, abychom neměnili mši.
Poté, co se tohle stalo, německý teolog, o kterém mluvím, se vrátil zpět do jihoamerické země, kde byl rektorem semináře, a vykládal mladému knězi, co mu kardinál Ratzinger vyprávěl. A přesně když vyprávěl, že Naše Paní varovala před změnou mše, a že přijde špatný koncil v Církvi, oba uviděli sloupec kouře stoupající od podlahy. Ale podlaha byla mramorová. Nemohl to být žádný přirozený jev. Na oba, mladého kněze a starého německého rektora, to učinilo takový dojem, že vypracovali dokument a poslali jej kardinálu Ratzingerovi.
Kardinál Ratzinger pak 26. června 2000 světu zveřejnil dokument /o třetím tajemství/, který obsahoval vizi „biskupa v bílém“ a tvrdil, že je v tomto dokumentu obsaženo celé tajemství. Přesto se dá /dokument/ chápat jen tím způsobem, kdy řekneme, že /kardinál/ používá mentální rezervaci (výhradu před druhou stranou – pozn. překl.). To, co Naše Paní vyložila slovy je už skrytě obsaženo symbolicky v té vizi.
Starý německý kněz, Ratzingerův dlouholetý osobní přítel, učinil poznámku ke skutečnosti, že když byla vize třetího tajemství zveřejněna, neobsahovala ty věci, ty části třetího fátimského tajemství, které mu kardinál Ratzinger prozradil o deset let dříve. Německý kněz – Otec Döllinger – mi řekl, že tato otázka ho pálila v mysli v den, kdy s kardinálem Ratzingerem koncelebroval mši. Otec Döllinger mi řekl: „Konfrontoval jsem s tím přímo kardinála Ratzingera.“ Samozřejmě se zeptal kardinála Ratzingera: „Jak tohle může být celé třetí tajemství? Pamatuješ, co jsi mi předtím řekl?“
Kardinál Ratzinger byl zahnán do kouta. Nevěděl, co říct, a tak na svého přítele vyhrknul německy: „Wirklich gebt das der etwas“, což znamená: „opravdu je tam něco víc“. Tím myslel, že je něco víc ve třetím tajemství. Kardinál to řekl docela jasně.
více:
vendeecz.blogspot.sk/…/tajemstvi-varov…

P. Malachi Martin o třetím fatimském tajemství (1998)
Peter(skala)
Caesar pred 3 hodinami
Peter(skala)
vies vobec, preco bol zvolaný trid. kocil? Preco vlastne vobec bol?
Diali sa po Trid. Koncile v kostoloch cirkusi? Zabavy? Vystupovali tam rozní komedianti, erotické balety, sasovia, klauni, rozní zabavaci?
✍️
Je otazne aké znesvätenia sa konali po Tridentskom koncile, pretože sme vtedy nežili a nepoznáme všetko... ale dajme tomu že sa nekonali presne také …More
Caesar pred 3 hodinami
Peter(skala)
vies vobec, preco bol zvolaný trid. kocil? Preco vlastne vobec bol?
Diali sa po Trid. Koncile v kostoloch cirkusi? Zabavy? Vystupovali tam rozní komedianti, erotické balety, sasovia, klauni, rozní zabavaci?
✍️
Je otazne aké znesvätenia sa konali po Tridentskom koncile, pretože sme vtedy nežili a nepoznáme všetko... ale dajme tomu že sa nekonali presne také isté šaškarne ako v sučasnosti, kde počas sv.omše sa zabavaju šašovia akokeby sa nekonala ani obeta Pánova. Možno vtedy šašovia miestnach kralov inač zabavali počas omše, ale to všetko je otazne a nepodstatne pokial ide o Koncil, pretože nie 2VK povil šašov na omši, ale miestni biskupi a knazi. Oni rozhodli že na omši budu šašovia a to isté mohli urobiť aj vtedy po Tridenstkom koncile.

Ak tak ked neurobili, nebolo to výlučnou zasluhou koncilu ale biskupov a knazov, ktorí to nedovolili.

Píše sa azda v dokumentoch 2VK že odteraz už môžu šašovia vystupovať počas sv.omši, aj ked predtým sa nemohlo?
Vôbec nie! Nebol zakaz ani povolenie, to len klerici povolili.
Aj keby boli 1000 koncilov a 10000000000 zakazov, čo sa nesmie konať na sv.omši, vždy by si človek našiel niečo, s čím by znesvätil kostol.

Takže nie samotný koncil je problem, ale klerici a laici, ktorí bud nedodržiavaju moralny zakon alebo nie su vnimavý na Ducha správnej morálky, na Ducha Sväteho v tejto oblasti.
Caesar
Peter(skala)
vies vobec, preco bol zvolaný trid. kocil? Preco vlastne vobec bol?
Diali sa po Trid. Koncile v kostoloch cirkusi? Zabavy? Vystupovali tam rozní komedianti, erotické balety, sasovia, klauni, rozní zabavaci?
Peter(skala)
Caesar pred 10 hodinami
Peter(skala)
Podla ovocia ich spoznate.....
Takze: Aké je ovocie IIVK? Aké je ovocie NOM?
😲
V sučasnosti po 2VK sučasnici vieme vidieť dobré i zlé ... ale okrem toho sme pred koncom sveta, takže niet divu, že človek vidi skôr to zlé.
Lenže keby sme boli sučasnici vtedajšej doby po Tridenstkom koncile, tiež by sme videli dobré i zle... a možno by sme si povedali, že …More
Caesar pred 10 hodinami
Peter(skala)
Podla ovocia ich spoznate.....
Takze: Aké je ovocie IIVK? Aké je ovocie NOM?
😲
V sučasnosti po 2VK sučasnici vieme vidieť dobré i zlé ... ale okrem toho sme pred koncom sveta, takže niet divu, že človek vidi skôr to zlé.
Lenže keby sme boli sučasnici vtedajšej doby po Tridenstkom koncile, tiež by sme videli dobré i zle... a možno by sme si povedali, že horšie ani nemôže byť. Takže

inač to udajne tajomstvo že jaka haluz... nabudce s čím pridu? ..že tajomstvo varovalo pred Trumpom alebo Kilery?
Caesar
Peter(skala)
Podla ovocia ich spoznate.....
Takze: Aké je ovocie IIVK? Aké je ovocie NOM?
+Joseph+
ty neumíš číst?
Peter(skala)
P.Kramer myslí 3.tajomstvo z Fatimy?

Ked ho pozná, tak prečo ho nezverejnil?

Ako si môžeme byť istý, že v tajomstve sa hovorilo o 2VK, ked ho nezverejnil a poznáme ho len tak ako ho zverejnil kard.Ratzinger ??