Matka Boża pałująca szatana

Czy widzieliście Figurę Matki Bożej, trzepiącą po łbie diabła? Matko Boża, przepędź wszystkie demony z naszej Ojczyzny, z naszych rodzin, z naszych …
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Takie pałowanie przydało by się nie jednemu...