Clicks18
vi.news

Có quá nhiều tín hữu - Giám mục gặp rắc rối

Vào Chủ nhật Lễ Lá, Giám mục Raffaello Martinelli của Frascati đã chủ sự một buổi lễ đồng tế với bảy vị đồng tế và sáu giáo dân phụ trách các dịch vụ phụng vụ và quay phim.

Frascati là giáo phận danh nghĩa của Hồng Y Tarcisio Bertone. Martinelli là một người ủng hộ việc đóng cửa các nhà thờ.

Tuy nhiên, vào cuối Thánh lễ, 3 hoặc 4 nhân viên Bảo vệ Dân sự đã vào để nhặt những cây ô liu may mắn.

Vì điều này, Martinelli có nguy cơ bị phạt vì không tuân thủ các lệnh về việc giữ nhà thờ trống trơn.

#newsCimnzxopwq