CÓRKA MARYI
11.3K

Matka Zbawienia: Mam Orędzie dla duchowieństwa rzymskokatolickiego

Mother of Salvation: I have a message for the Roman Catholic Clergy

KSIĘGA PRAWDY

piątek, 21 listopada 2014 roku, godz. 16.15

Jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga – Matką Zbawienia. Dziś mam Orędzie dla duchowieństwa rzymskokatolickiego i przychodzę do was w imieniu Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wzywam wszystkie wyświęcone sługi Mojego Syna, którzy Mu służą w tych czasach wielkich doświadczeń w Kościele. Jesteście przednią strażą Jego najświętszych sakramentów i zostaliście powołani przez Mojego Syna, aby służyć Mu w zbawieniu wszystkich dusz i dlatego macie wobec Niego wielką odpowiedzialność. Waszym obowiązkiem zawsze musi być służba Mojemu Synowi i Jego Ciału – Jego Kościołowi – i zagwarantowanie, żeby Jego najświętsze Słowo było przestrzegane w każdym czasie.

Nastaną czasy wielkiego bólu i prześladowań i już teraz musicie się do tego przygotować. W przyszłości wasza wiara będzie wystawiana na próbę do granic wytrzymałości i będzie na was wymuszana zgoda na złożenie nowego ślubowania, tak że zostaniecie poproszeni o okazanie wierności nowej doktrynie, która nie będzie pochodzić od Mojego Syna.

Wy, którzy rozpoznacie fałszywą doktrynę, gdy będzie ona wam przedstawiana, nie możecie się jej poddać. Kiedy zostaniecie pouczeni, by dostosować i zmienić Najświętszy Sakrament, musicie uciekać. Kościół Mojego Syna jest poddawany próbie do granic wytrzymałości. Wy, którzy może odrzucicie Prawdę na rzecz nowej, poprawionej doktryny – a powiedzą, że jest ona konieczna, by dostosować się do potrzeb ludzi – wiedzcie, że będzie to wielka zdrada Słowa Bożego.

Ze względu na świętą przysięgę, którą złożyliście, by służyć Mojemu Synowi, macie obowiązek wobec dzieci Bożych, aby karmić ich Ciałem i Krwią Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jednak nadejdzie taki czas, gdy zostaniecie zmuszeni do zmiany Najświętszej Ofiary Mszy. Będą tacy wśród was, którzy od razu będą wiedzieli, że jest popełniane wielkie zło, więc musicie się od niego odwrócić.

Nadal musicie karmić dusze tych, którzy polegają na was, że będziecie ich karmić Najświętszą Eucharystią. Jeśli pozostaniecie wierni Mojemu Synowi i nadal będziecie służyli dzieciom Bożym, bo jest to wasz obowiązek, będziecie służyli Mu z wielką godnością. Proszę, abyście się codziennie modlili Moim najświętszym Różańcem, by otrzymać siłę, której będziecie potrzebować, i by bronić się przed szatanem, ponieważ czasy, które są przed wami i które już niemal nadeszły, staną się nie do zniesienia. Trzymając przez cały czas blisko siebie modlitwę Pieczęci Boga Żywego, otrzymacie dodatkową Ochronę od złego.

Będzie wśród was wielu kapłanów, którzy nie zdobędą się na odwagę, by przestrzegać Słowa Bożego, ale wam nigdy nie wolno obawiać się okazywać wierności Mojemu Synowi. Jeśli zdradzicie Mojego Syna, pociągniecie za sobą niewinne dusze, które doprowadzicie, bez ich świadomości, do błędu i do strasznej ciemności.

Szatan przenika już Kościół Mojego Syna od pewnego czasu, ale za każdym razem, gdy chaos i zamieszanie, które spowodował, stawały się nie do zniesienia, to były one rozpraszane dzięki wierze wyświęconych sług Mojego umiłowanego Syna. Teraz jednak wiara wielu księży została osłabiona, a w niektórych przypadkach całkowicie zniszczona, bramy piekieł się otworzyły i nadciąga wielkie niebezpieczeństwo.

Nigdy nie wolno wam ulec pokusie, by zrezygnować ze wszystkiego, czego nauczał Mój Syn. Mój Syn nigdy się nie zmienia. Jego Słowo pozostaje zakorzenione w Skale, na której został zbudowany Jego Kościół. Jego sakramenty prowadzą dusze do Światła, którego potrzebują, aby podtrzymać życie. Jeśli zdradzicie Mojego Syna, zniszczycie samo życie, ponieważ bez Obecności Mojego Syna świat by dziś nie istniał.

Błogosławieni, którzy szczerze kochają Mojego Syna, bo oni będą tymi, którzy swoim przykładem wytyczą drogę.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-mam-oredzie-dla-duchowienstwa-rzymskokatolickiego

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Orędzia o Jednej Światowej Religii - Nowym Światowym Kościele

JEZUS: Znaku, który będzie symbolizował Jedną Nową Światową Religię, nie należy mylić ze Znamieniem Bestii

JEZUS: Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową przysięgę, aby pozostać wiernym Kościołowi

Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości

Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

* * *


JEZUS: W Kościele zostaną wprowadzone zmiany, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym

JEZUS: Moi uczniowie, będziecie musieli gromadzić i przechowywać Hostie – Komunię, bo one będą …

JEZUS: Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

Matka Zbawienia: Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowi…

Matka Zbawienia do kapłanów: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej …

JEZUS: Moi wyświęceni słudzy, którzy pozostaną Mi wierni, będą musieli odprawiać Msze potajemnie …

JEZUS: Zaczną znikać monstrancje, w których umieszcza się Najświętszą Eucharystię, a dni, kiedy …

Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak będzie ukrzyżowany także Jego Kościół na ziemi

JEZUS: Ty, Mój Kościele, zostaniesz na 1260 dni odrzucony na pustynię ..

__________________________________________________________