Clicks21
tr.news

Francis'e Göre Kutsal Ayin ve Protestan Kudas Birbirine "Çok Yakın"

Francis Cuma günü Roma'da çalışan Lüteriyen papazı Michael Jonas'ı kabul etti. Jonas, Protestan Basın Servisi'ne (epd) toplantının son derece rahat ve samimi geçtiğini söyledi.

Francis, Alman kiliseleri hakkında iyice bilgilendirildi. Genç bir Cizvit olarak bir zamanlar İskandinavya'da Protestan hizmetinde bir Lüteriyen papazının yerini aldığını söyledi.

Jonas'a göre Francis, Katoliklerin ve Lüteriyenlerin kendi ayinlerinde yaptıkları şeylerin birbirine "çok yakın" olduklarını söyledi.

Bununla birlikte, Katolik Kilisesi, Ayinin bir fedakârlık olduğunu ve kutsamada ekmek ve şarabın Mesih'in bedenine ve kanına dönüştüğünü öğretmektedir. Oysa Lüteriyenler, inancın bu iki ilkesini de inkâr ediyorlar.

Resim: © Vatican Media, #newsRycdcwtzmv