Łaska ostatecznego wytrwania 4:42
Powaga grzechu 8:36
Sakrament Pokuty 13:30
Wiara katolicka i nowa religia 24:31
Św. Fidelis z Sigmaringen: Apoteoza wiary katolickiej 29:53

Kazanie na Niedzielę Przewodnią, 24.04.2022

Łaska ostatecznego wytrwania 4:42 Powaga grzechu 8:36 Sakrament Pokuty 13:30 Wiara katolicka i nowa religia 24:31 Św. Fidelis z Sigmaringen: Apoteoza…