Beatus 1
Ten rozdział książki pana Hildebranda może być uzupełnieniem wypowiedzi księdza Bańki dotyczącym Benedykta XVI i jego umiłowania heglowskich teorii. Mam nadzieję, że ten tekst przybliży Wam teorię i uświadomi niebezpieczeństwa wynikające z jej stosowania w życiu.