04:46
Evanjelizacia
2K
† 5. pôstny utorok - Ježiš hovorí o účinku jeho smrti. www.evanjelizacia.eu 27.3.2012 | Jn 8, 21-30 Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem …More
† 5. pôstny utorok - Ježiš hovorí o účinku jeho smrti.

www.evanjelizacia.eu 27.3.2012 | Jn 8, 21-30 Ježiš povedal farizejom: „Odchádzam a budete ma hľadať, ale zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete." Židia si hovorili: „Vari sám seba zabije, že vraví: ‚Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete?'" On im povedal: „Vy ste zdola, ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch." Pýtali sa ho teda: „Kto si ty?" Ježiš im odpovedal: „Od počiatku to, čo vám hovorím. Mám o vás veľa čo povedať a súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý, a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho." Nerozumeli, že im hovorí o Otcovi. Ježiš im teda povedal: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. A ten ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu." Keď to hovoril, mnohí uverili v neho.

- pre lepšie uvedomenie si reality Ježišovho umučenia odporúčame film od Mela GIbsona - Umučenie Krista /The Passion of the Christ