11:53
† Kde hľadať skutočný odpočinok? www.evanjelizacia.eu - V Herbári myšlienok 1. nájdete múdrosť srdca Ľubomíra Stančeka na témy: A U T O R I T A | B O H / Ježiš Duch Svätý | Č N O S T I | Č L O V E …More
† Kde hľadať skutočný odpočinok?

www.evanjelizacia.eu - V Herbári myšlienok 1. nájdete múdrosť srdca Ľubomíra Stančeka na témy: A U T O R I T A | B O H / Ježiš Duch Svätý | Č N O S T I | Č L O V E K | D E T I | D U C H O V N Ý R A S T | H R I E C H / Zlo | L Á S K A / Srdce | M O D L I T B A | M Ú D R O S Ť | N Á D E J | N E B O | O M Y L | P A N N A M Á R I A | P O K O R A | P O S L U Š N O S Ť | P O V O L A N I E | P Ý C H A | R A D O S Ť / Šťastie | R U K Y | S L O B O D A | S M Ú T O K | S K Ú Š K A / Utrpenie | T I C H O | V I E R A | Ž I V O T
Mt 11, 28 - 30 Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké."