Clicks34
Beatus 1
1

Tak, widziałem Niepokalaną. Dzień piętnasty.

Odnowieni, przemienieni, uniesieni
Przez Ducha Świętego


Tylko Bóg!
Oto ja, Maryja Niepokalana, Oblubienica Ducha Świętego.


W tym dniu serca wszystkich powinny być zwrócone do Ducha Świętego, aby zostały odnowione, przemienione, uniesione; niestety wielu zwraca się ku sobie i poprzestają na własnych wysiłkach, aby z nich czerpać ochotę do życia, czerpać ją również z własnej mądrości, która jest głupotą, czy też z serca, które wyschło w przerażającej burzy namiętności!
Życie duchowe nie przynosi w człowieku owoców bez Ducha Świętego, bo żeby przynieść owoc, trzeba zwrócić się do Boga.
Bóg Ojciec stwarza, Jego Słowo daje odkupienie, poucza, prowadzi, ubogaca Boże stworzenie w zasługi swojej Krwi; Duch Święty daje płodność i ponownie związuje stworzenie z Bogiem poprzez miłość, podobnie jak nieskończona Miłość jest nieskończonym zjednoczeniem Boga. Bóg Ojciec jest Początkiem, Słowo jest Pośrednikiem, Duch Święty jest Jednością. Bez Niego nie jest więc możliwe życie duszy. Jakich to bogactw nie dał Jezus ludzkości? On sam stał się Pokarmem i Napojem swojego stworzenia, On sam je pouczył, ale bez działania Ducha Świętego w stworzeniu brakuje siły przyswajania darów Bożych.
Czego potrzeba, aby was nakarmić? Trzeba pokarmu, ale pokarmu przeżutego, ubitego - powiem tak -zmieszanego ze śliną. Ale to nie wystarczy: konieczne jest, aby wasz duch kierował całym ciałem i jego procesami i warunkował przyswajanie. Bez tego pokarm może się stać bezużytecznym ciężarem, a nawet czymś szkodliwym.

Rzym, 15 maja 1921 roku
Beatus 1
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
More
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
Czym jest książka? To skarb prawdy, jeśli jest napisana przez człowieka mądrego. Dajcie ją dziecku, a stanie się dla niego ciężarem, który będzie mu wadził. Niech temu dziecku ktoś ją przeczyta i pozwoli zrozumieć nie tylko słowa, ale ich sens i piękno, a książka stanie się życiem.
Jezus Chrystus daje wam książkę - dał wam jedną bardzo wzniosłą w Słowie Bożym. Jaką korzyść z niej wyciągnęłyście? Często stawała się przeszkodą i mówiłyście: "Dlaczego życie duchowe jest takie trudne?". To konieczne, aby łaska Ducha Świętego pozwoliła wam czytać tę Boską Księgę i aby stała się ona dla was głębokim poznaniem, świadomością, życiem..."