Beatus 1
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
More
"...Mistrz, przedstawiając prawdę uczniowi, daje mu mądrość; poprzez umożliwienie mu odczucia piękna i harmonii obdarza darem rozumu, przez dar umiejętności pozwala dostrzec relacje i konsekwencje.
Duch Święty to wasz intymny Mistrz; to Ten, który wyjaśnia wam Prawdę. Dlatego Jezus powiedział: "Mam wam jeszcze wiele rzeczy do powiedzenia, ale Duch Święty, Duch prawdy, On was pouczy o wszystkim".
Czym jest książka? To skarb prawdy, jeśli jest napisana przez człowieka mądrego. Dajcie ją dziecku, a stanie się dla niego ciężarem, który będzie mu wadził. Niech temu dziecku ktoś ją przeczyta i pozwoli zrozumieć nie tylko słowa, ale ich sens i piękno, a książka stanie się życiem.
Jezus Chrystus daje wam książkę - dał wam jedną bardzo wzniosłą w Słowie Bożym. Jaką korzyść z niej wyciągnęłyście? Często stawała się przeszkodą i mówiłyście: "Dlaczego życie duchowe jest takie trudne?". To konieczne, aby łaska Ducha Świętego pozwoliła wam czytać tę Boską Księgę i aby stała się ona dla was głębokim poznaniem, świadomością, życiem..."