pařez
Tolik marných slov
a marného úsilí...
Spočívá snad svoboda v boji o místo na slunci?
Vždyť už tím, že se upneme na svého protivníka, si nás tento podmanil.
Není spíš svoboda v tomto - kráčet svou cestou a nestarat se o trní?

Když je řeč o dárcích - Ječmínku, pokus se dostat k Setonově knížce "Z lesního království" - je tam příběh o horském beranu - to, co by tě z tohoto příběhu mohlo poučit, je …More
Tolik marných slov
a marného úsilí...
Spočívá snad svoboda v boji o místo na slunci?
Vždyť už tím, že se upneme na svého protivníka, si nás tento podmanil.
Není spíš svoboda v tomto - kráčet svou cestou a nestarat se o trní?

Když je řeč o dárcích - Ječmínku, pokus se dostat k Setonově knížce "Z lesního království" - je tam příběh o horském beranu - to, co by tě z tohoto příběhu mohlo poučit, je jeho závěr:
Jeden lovec se jej rozhodne ulovit. Dlouho se mu to nedaří, ale nakonec zvolí zničující taktiku (zničující pro berana i lovce) - stále jde za ním. A ten beran si na něj nakonec zvykne - drží se mimo dostřel ale tak, aby stále viděl, co dělá - stál a pásl se, dokud byl lovec na místě, a dal se do pohybu, když lovec vykročil směrem k němu. V určitém ohledu se stali "jednou bytostí". A to se mu stalo osudným - když si tuto skutečnost vyčerpaný lovec uvědomil, vycpal své oblečení travou a figurínu posadil do trávy - a zatímco beran netrpělivě postával a čekal, až se "člověk" zase vydá na cestu, lovec ho velikým obloukem obešel a zastřelil.

Přemýšlej, prosím, o tomto příběhu - podle mne tím, že se stále s někým "přetlačuješ", tak se na něho "vážeš" - proč se raději nevěnuješ tomu, co ty sám "považuješ za nosné"? (a to doufám není pře s druhými a odsuzování těch, co mají jiné perspektivy - nebo snad ano?)
Prostě jít svou cestou, a nestarat se o trní.
Žít a nechat žít.

P.S. Rozhodně tě nevyzývám, abys odtud odešel - když to uděláš, nově příchozí budou mnohem více obtěžováni tím, že jsi to ty.

P.S.S. A pokud dokážeš zvítězit nad pokušením psát emotivní vzkazy typu "... je mi líto Libora...", pokoji to jen pomůže. Nauč se akceptovat druhé.
Ostrik
jecminek 14.12.2014 18:23:10
Mike - pojem - netolerantna pravda? Co to je? Lež? Potkal jsem ji tady totiž hned několikrát.
_________________________________________________________________________
Ano, několikrát. V registracích Miros, Monk, Jovana, Samantha, Hekla, bratr, bratr1, jecminek, Ferdimir a v dalších.
Jecminek stále ještě lže, že tu nediskutuje. To je lež, jakou svět neviděl.
:)))
Samson1
Ostrik
jecminek 13.12.2014 21:30:53
Nemám čas se zabývat Kasperem, pro můj život a život v Kristu je jeho existence nepodstatná.
__________________________________________________________________________

😀 😀 😀
Ty už nevíš, co bys zalhal.
Tak především, když je pro tebe Kasper nepodstatný, že nemáš čas se jím zabývat, proč reaguješ na Libora Halíka, který o něm píše? Podle tvých slov je jasné, že …More
jecminek 13.12.2014 21:30:53
Nemám čas se zabývat Kasperem, pro můj život a život v Kristu je jeho existence nepodstatná.
__________________________________________________________________________

😀 😀 😀
Ty už nevíš, co bys zalhal.
Tak především, když je pro tebe Kasper nepodstatný, že nemáš čas se jím zabývat, proč reaguješ na Libora Halíka, který o něm píše? Podle tvých slov je jasné, že nevíš, k čemu se vyjadřuješ. To jsi chtěl sdělit?
A za druhé, tvůj život v Kristu? Komu to chceš namluvit potom, co jsi se odhalil jako deviantní hulvát 1,12. t.r. ?
Za třetí a tedy za hlavní: kdy splníš svůj slib, který se stal zřejmě pouhým článkem v řetězu tvých lží?
Samson1
— Pravá svoboda z Božího Ducha
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, …More
— Pravá svoboda z Božího Ducha
13 Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým.
14 Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!
15 Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili.
16 Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost.
17 Touhy lidské přirozenosti směřují proti Duchu Božímu, a Boží Duch proti nim. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete.
18 Dáte-li se však vést Božím Duchem, nejste už pod zákonem.
19 Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20 modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21 závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22 Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23 tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24 Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25 Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26 Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému
Slyšeli jste slovo Boží. 👍 😇
Ostrik
Dobrou noc, Luboši. :)

🤗
Ostrik
Tlučhuba však není jen deviantní. Je to především duševně chorý člověk. :(
12 more comments from Ostrik
Ostrik
Luboši, vystihl jsi to naprosto přesně.
Stejně jako Pařez, který označil tlučhubu za spouštěč. :)))
Ostrik
Jsi spokojený, psychopate, že funguješ jako spouštěč a zůstává po tobě spálená země, jak píše Pařez?
Nechtěl bys raději kloktat heřmánkový čaj, jak ti poradil?
Ostrik
Tak tohle jsou tlučhubovy perličky. O čem bychom se asi tak s tímhle psychotickým homosexuálem měli bavit? O evoluci? Nebo o jeho oblíbených nečistotách? :)))
______________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl …More
Tak tohle jsou tlučhubovy perličky. O čem bychom se asi tak s tímhle psychotickým homosexuálem měli bavit? O evoluci? Nebo o jeho oblíbených nečistotách? :)))
______________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Hlavně, tlučhubo, že tě baví být někde, kde tě nevítají. :)))
Ostrik
Přesně tak mi to také připadá.
Malý rozdíl je v tom, že se jedná o infantilního dědu s veřejně proklamovaným homosexuálním zaměřením. :)))
Ostrik
Tlučhuba je infiltrát, který slibuje a neplní. Dotěra, který zkouší citově vydírat planými řečmi o odchodu. :)))
___________________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. …More
Tlučhuba je infiltrát, který slibuje a neplní. Dotěra, který zkouší citově vydírat planými řečmi o odchodu. :)))
___________________________________________________________________
Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Psychopate, tvoje hry na to, kdo lže, jsou směšné. Splň svůj slib a sbohem.
Když nepůjdeš, tak počítej s tím, že ti lidé budou brát vítr z infiltrátských plachet. Na tvoji evoluci nejsme zvědaví. :(
Ostrik
Zrušili bychom mu registraci jako Aedodatovi. Jenže zednářský infiltrát je neodbytný. Kromě toho má zde mnoho dalších registrací. Je v satanově moci, musí rozrušovat lidem víru. Je to jeho ďábelské poslání. :(
Ostrik
Nech se vyšetřit. Nemáš to v hlavě v pořádku.
Tři a půl roku lidem ztrpčuješ život. :(
Ostrik
Nebuď směšný. Potom, co jsi předvedl ve svých komentářích 1. 12. jsi se definitivně před všemi přiznal ke své deviaci.

Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV …More
Nebuď směšný. Potom, co jsi předvedl ve svých komentářích 1. 12. jsi se definitivně před všemi přiznal ke své deviaci.

Histriónské věrovyznání:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?

Považuji totiž za naprosto normální, že je člověk zodpovědný za svá slova o jednání ani nemluvě.....

ječmínek tady diskutovat nebude a do diskuzí vstupovat nebude, jak uvedl. A v diskuzích mne skutečně neuvidíte. Jen na dovysvětlenou těm, kteří to stále nechápou a mají pocit, že jsem něco porušil.
Ostrik
Tlučhubo, nemáš morální kredit. Vůbec žádný. Jsi hlupák, který veřejně slibuje odchod a potom každému dokazuje, že je slaboch, který sliby neplní. :)))
jecminek 23.5.2014 14:41:50
Milý Langu025, Ostriku, Redlichu, menhire, ottovonzittau .... Stačí když napíšete:

Jsem zde pouze jako uživatel ( ....... ) a nemám žádnou jinou aktivní registraci.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.
Ostrik
Tlučhubo, slíbil jsi a nesplnil! :(
_______________________________________________________
jecminek 23.5.2014 14:41:50
Milý Langu025, Ostriku, Redlichu, menhire, ottovonzittau .... Stačí když napíšete:

Jsem zde pouze jako uživatel ( ....... ) a nemám žádnou jinou aktivní registraci.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.
bratr
Milý Pařezi, tomu se říká dokonalá pitva ;) Myslím si, že papež to ale vůbec takhle nezamýšlel. Ani by mne to nenapadlo. Zkusme uvažovat třeba stylem - čistému vše čisté a trochu důvěřovat druhým. 🤗