Fatima 100 évvel később – Egy máriás felhívás az egész Egyház számára

A magánkinyilatkoztatások hatalmas horizontján a fatimai jelenéseknek megvan a maguk sajátossága: a történelemmel való nagyon szoros kapcsolatuk. A Szűzanya 19. századi nagy jelenései – Rue du Bac (1830), Sant’Andrea delle Fratte (1842), Lourdes (1858) – bár megvilágítják korukat, nem rendelkeznek közvetlen történelmi vonatkozásokkal.

Az embert – mondja Dom Prosper Guéranger – Isten természetfeletti sorsra hívta, ez a célja; az emberiség történetének erről kell tanúságot tennie”.

Fatima emlékeztet bennünket arra, hogy a történelmet nem geopolitikai vagy társadalmi-gazdasági jellegű kritériumok alapján kell megítélni, hanem Isten szemszögéből, mivel a történelem teremtmény, és mint ilyen, Isten dicsőségére van rendelve.

Tovább
Bazsó-Dombi Attila
Tökéletes megállapítás:
"Nem a kommunizmus oldódott fel, hanem az antikommunizmus, amely antikommunizmus lelkének a Katolikus Egyháznak kellene lennie. A kommunizmus tévedései teljesen szemben állnak az Egyház által őrzött katolikus igazsággal, amelynek egyetemes ítélőszéke Szent Péter székében van. De 2013 óta olyan pápa ül ezen a széken, aki szerint a kommunisták úgy gondolkodnak, mint a …More
Tökéletes megállapítás:
"Nem a kommunizmus oldódott fel, hanem az antikommunizmus, amely antikommunizmus lelkének a Katolikus Egyháznak kellene lennie. A kommunizmus tévedései teljesen szemben állnak az Egyház által őrzött katolikus igazsággal, amelynek egyetemes ítélőszéke Szent Péter székében van. De 2013 óta olyan pápa ül ezen a széken, aki szerint a kommunisták úgy gondolkodnak, mint a keresztények, és ezért a keresztényeknek úgy kellene gondolkodniuk, mint a kommunistáknak. Az egész világ mainstream médiája Ferenc pápát időről időre marxistaként, szocialistaként és a nemzetközi baloldal vezetőjeként határozta meg."
A Szűzanya tökéletes mennyei perspektívájától idegen, nagyon tökéletlen emberi okoskodás, jellegzetesen a gőgös római uniformizáló optika szellemében:
"Oroszország megtérése, amelyet a Szűzanya hirdetett, nem csupán tisztán politikai vagy általánosan erkölcsi megtérés; ez vallási megtérés; nemcsak a kommunista ideológia teljes összeomlását jelenti Oroszországban és a világban, hanem annak az évszázados skizmának a végét is, amelyben Oroszország elmerült. (...) Oroszország akkor tér meg, amikor visszatér az Egy Igaz Egyház kebelébe: Egy, Szent, Katolikus, Apostoli és Római." Pontosan ez az ábránd vezetett a Casaroli-féle Ostpolitik-hoz és annak gyümölcseként a Balamand-i diktátum gyalázatához, amelyekkel az ortodox pátriárkák előtt gazsuláló vatikáni imposztőr beépített jött-mentek megnyomorították Mária Országának Egyházát és Népét, illetve a keleti katolikus rész-egyházakat.
Bazsó-Dombi Attila
Kár acsarkodni egymásra, hiszen mind Oroszországnak, mind a Vatikánnak, mind a Földkerekség egészének meg kellene térnie a szekularizmusból. Oroszország nagy tévedése nem a bolsevizmus, hanem a mindenhová szétterjedt szekularizmus, amelyben az egyháziak nem hallgathatnak Jézus Krisztusra és Kinyilatkoztatására, hanem az állam mondja meg az egyháziaknak, hogy mit tehetnek és mit nem, hogy mit …More
Kár acsarkodni egymásra, hiszen mind Oroszországnak, mind a Vatikánnak, mind a Földkerekség egészének meg kellene térnie a szekularizmusból. Oroszország nagy tévedése nem a bolsevizmus, hanem a mindenhová szétterjedt szekularizmus, amelyben az egyháziak nem hallgathatnak Jézus Krisztusra és Kinyilatkoztatására, hanem az állam mondja meg az egyháziaknak, hogy mit tehetnek és mit nem, hogy mit kell helyesnek tartaniuk és mit nem!!!
lowoa
@Bazsó-Dombi Attila ezt át tudnád nekem küldeni?