Clicks950
ľubica
4
Svätý Paisios Athonitský: Začiatok satanovho pečatenia. [ Spanish audio ]youtube.com/watch?v=pCTD35kjK1A [ English audio ] youtube.com/watch?v=nN6zGXFLi2c stateofthenation.co/?p=85921 F. Savv…More
Svätý Paisios Athonitský: Začiatok satanovho pečatenia.

[ Spanish audio ]youtube.com/watch?v=pCTD35kjK1A
[ English audio ] youtube.com/watch?v=nN6zGXFLi2c
stateofthenation.co/?p=85921
F. Savvas Athonský: youtube.com/watch?v=AcaxzX6Nk9M

„Otcovia vydajú svojich synov, matky, dcéry na smrť. Hľa, sme svedkami naplnenia tohto proroctva. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Ak matka nechá dieťa očkovať, je to, ako keby ho vydalo na smrť ... Neberte túto očkovaciu látku ani nič, čo vám politické mocnosti prinášajú, sú to satanové jedy. „Drž sa ďalej od tých, ktorí nám škodia“
Svätý Paisios Athonitský: „Nájdu chorobu, proti ktorej vyrobia očkovaciu látku, ktorá bude povinná a ktorá bude začiatkom satanovho pečatenia.“ To bolo povedané nie menej ako pred 30 rokmi. Starší Gabriel Athonitský, učeník svätého Paisia, 27. júna 2021 povedal nasledovné: „Nechceme byť očkovaní! Opát svätého Pavla povedal: „Každý, kto je očkovaný, bude žiť iba 3 až 5 rokov.“Chcú vyľudniť svet, preto vytvárajú vakcíny. Povedali mi, že vytvoria veľa vakcín, ktoré budú dominovať ich telu a študovať ich mozog. Kliknutím prsta vytvoria hypertenziu a trombózu. Chcú vyľudniť svet; Nikto predtým nebol nútený brať vakcíny a teraz vás nútia, je to nebezpečné a satanské. “

Starší Justin Parvu z Rumunska († 2013) (ktorého telo možno vydávalo myrhu, kým bol nažive, a určite na jeho pohrebe): monomakhos.com/saints-holy-elders-on-the-covid-vaccines/

Čo sa stane, ktorí sú naočkovaní - Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh m…

[ Spanish audio ]youtube.com/watch?v=pCTD35kjK1A
[ English audio ] youtube.com/watch?v=nN6zGXFLi2c
stateofthenation.co/?p=85921

F. Savvas Athonský: youtube.com/watch?v=AcaxzX6Nk9M
Father Savvas On the Holy Temple of God & COVID-19 Infection: Interview with Archimandrite Savas Agioreitis (1/4) unap.edu.pe/sugihbareng/download/5Bj-Y0mJjpc.xhtml

monomakhos.com/saints-holy-elders-on-the-covid-vaccines/ Savvas: I would like to present to you a personal testimony of a Priest-Monk, who made the mistake of getting vaxxed. Father Savvas Agioritis: What is to come for those who are vaccinated. [ Slovak video ] - Father Savvas Agioritis: What is to Come for Those Who are Inoculated - Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh m… [ Spanish audio ]youtube.com/watch?v=pCTD35kjK1A [ English audio ] youtube.com/watch?v=nN6zGXFLi2c stateofthenation.co/?p=85921

/ všetko prevzaté do janko333/
dominikguzman
Ľubica, to nielen opát svätého Pavla, ale dávnejšie som čítal aj posolstvo od Pána Ježiša americkému vizionárovi Enochovi, ktorý mu tiež povedal, že očkovaní ľudia budú zomierať do piatich rokov. A potom to myslím povedal aj ten vedec, nepríde mi na um jeho meno, na jednej schôdzi americkej univerzity, že ju budú musieť zavrieť, ak donútia vyučujúcich zaočkovať, lebo tiež do piatich rokov …More
Ľubica, to nielen opát svätého Pavla, ale dávnejšie som čítal aj posolstvo od Pána Ježiša americkému vizionárovi Enochovi, ktorý mu tiež povedal, že očkovaní ľudia budú zomierať do piatich rokov. A potom to myslím povedal aj ten vedec, nepríde mi na um jeho meno, na jednej schôdzi americkej univerzity, že ju budú musieť zavrieť, ak donútia vyučujúcich zaočkovať, lebo tiež do piatich rokov poumierajú.
ľubica
ano, mená tých vedcov má martin Malachiáš.... tam treba hladat
Marieta Ria
Podobne hovorila aj jedna pracovníčka z petrochemického priemyslu, nejaký veľký koncern (bol tu ten príspevok pred časom), ona mala na starosti nábor pracovníkov a dostala inštrukcie, že o tri roky majú mať dostatok nových síl na prijatie (tuším sa jednalo o tretinu, alebo polovicu zamestnancov, ktorých bude treba nahradiť) - rátajú s tým, že títo očkovaní budú zomierať!