ľubica
4949
dominikguzman
Ľubica, to nielen opát svätého Pavla, ale dávnejšie som čítal aj posolstvo od Pána Ježiša americkému vizionárovi Enochovi, ktorý mu tiež povedal, že očkovaní ľudia budú zomierať do piatich rokov. A potom to myslím povedal aj ten vedec, nepríde mi na um jeho meno, na jednej schôdzi americkej univerzity, že ju budú musieť zavrieť, ak donútia vyučujúcich zaočkovať, lebo tiež do piatich rokov …More
Ľubica, to nielen opát svätého Pavla, ale dávnejšie som čítal aj posolstvo od Pána Ježiša americkému vizionárovi Enochovi, ktorý mu tiež povedal, že očkovaní ľudia budú zomierať do piatich rokov. A potom to myslím povedal aj ten vedec, nepríde mi na um jeho meno, na jednej schôdzi americkej univerzity, že ju budú musieť zavrieť, ak donútia vyučujúcich zaočkovať, lebo tiež do piatich rokov poumierajú.
ľubica
ano, mená tých vedcov má martin Malachiáš.... tam treba hladat
Marieta Ria
Podobne hovorila aj jedna pracovníčka z petrochemického priemyslu, nejaký veľký koncern (bol tu ten príspevok pred časom), ona mala na starosti nábor pracovníkov a dostala inštrukcie, že o tri roky majú mať dostatok nových síl na prijatie (tuším sa jednalo o tretinu, alebo polovicu zamestnancov, ktorých bude treba nahradiť) - rátajú s tým, že títo očkovaní budú zomierať!