Co se stane s biskupem (a knězem), když nevěří v Boha?

Je obíleným hrobem! I když mu svěcení jako dar zůstává až do jeho fyzické smrti a odchodu jeho duše do pekla navěky. Pokud před věřícími lidmi tají svou nevíru, pak takový biskup dle mého názoru platně světí nové biskupy a kněze a proměňuje chléb a víno v Pána Ježíše Krista. A to jen proto, že Pán Ježíš slíbil, že brány pekelné Církev nepřemohou. Ještě nepřišel podruhé na Zem Enoch s Eliášem varovat před Antikristem, proto ještě Antikrist plně nevládne a nevyvražďuje fyzicky všechny biskupy a všechny kněze. Svátosti - svěcení a proměňování se dál i v zatím nejtěžší historické době předávají další generaci.
Ale pokud svou nevíru biskup netají (tj. ani navenek herecky nevyznává víru dvoutisícileté Církve), ale se sám svou nevírou před věřícími lidmi srozumitelně chlubí, pak pochybuji, že by platně dál světil nové biskupy a kněze a proměňoval chléb a víno v Krista.
Proto je nutno rozlišovat mezi veřejně - pro mnoho lidí velmi viditelně odpadlými biskupy (a kněžími), a mezi zamaskovanými odpadlíky, na nichž tu skrytou nevíru odmaskuje jen hrstka velmi zbožných a velmi moudrých lidí.
Každopádně ale platí slova Krista Pána, že když slepý (tj. nevěřící) biskup (a kněz) vede slepého, tak oba do jámy (a nakonec i do věčného pekla) padnou. Tato slova Kristova připomněla Panna Maria v garabandalském zjevení r.1965, právě když končil 2. vatikánský koncil. "Mnoho kardinálů, mnoho biskupů, mnoho kněží jde nyní do věčného zavržení a s sebou tam táhnou i jim věřící." Tato slova se zajisté nelíbila nekajícím - kardinálům, biskupům a kněžím, a proto nebyla garabandalská zjevení po r.1965 dodnes pořádně propagována. Dnešní morálka a dnešní víra (nevíra) kardinálů, biskupů, kněží je zajisté mnohonásobně horší než r.1965, protože ke skupinovému pokání od té doby nikdy nedošlo. Čest vzácným výjimkám z pravidla. Proto je spasitelné se držet zuby nehty těch opravdu nezbožnějších a nejmoudřejších lidí, kterých je hrstečka. Neboť nám nestačí jen přijímat Krista ve svaté eucharistii proměněného chleba a vína, ale potřebujeme i slyšet pravdivá slova, která nám skrytě zamaskovaní podvodní odpadlíci obvykle neřeknou.
Kristus pravil, že kdo uvěří (pravdivým slovům), ten bude spasen, kdo neuvěří (pravdivým slovům) bude zavržen. Kristus pravil: Poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí. Nestačí jen přijímat sv. eucharistii a přitom neznat pravdu, protože časem budeme tak obelháni, že tu sv. eucharistii začneme přijímat nehodně, ve smrtelném hříchu a tím ke svému vlastnímu zavržení. To se stává dnes běžně, když se někde hází sv. eucharistie lidem na ruku. Když se dnes nepokleká, vyprchává úcta k Božství Krista a postupně se i přijímající lidé stávají nekajícími bezbožnými ateisty.
Public domain
... ... PROKOP
Takový biskup a kněz denně zakouší víc a více peklo ve svém srdci, aby nakonec - pokud se neobrátí - upadl do věčných pekel, ale všechny svátosti vysluhuje platně, včetně svěcení kněží a biskupů.