Clicks577

Uprite svoj pohľad na kameň uholný...

Laudetur Jesus Christus

Uprite svoj zrak na uholný kameň...mesto.V ňom zasvieti vo tme tohoto sveta svetlo sviatosti oltárne a bude svietiť v najväčšej tme.
Boh si vyvolil toto miesto od počiatku vekov...v zemi tých,ktorých Rím pokladá za menejcenných-pastierov oviec.

41.Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." 42Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme:

»Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána;
vec v našich očiach obdivuhodná«?

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
macusana
Snaď na kameň uholny ako uhol nie uhoľ
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
BernadettaJaMalinka likes this.
Tým čo to nechápu ,len omieľajú je uhol ako uhoľ :)
Bratia a sestry likes this.