Nowenna do św. Jana Bosko – dzień 4.

„Najbardziej świętą z rzeczy Bożych
jest współpraca z Bogiem dla zbawienia dusz”
(Św. Jan Bosko)

Św. Jan Bosko był kapłanem rzymskokatolickim, świętym o klarownie katolickiej formacji teologicznej, duchowej i duszpasterskiej, w której gorliwość o zbawienie dusz zajmowała miejsce absolutnie priorytetowe. Przedmiotem jego szczególnej troski było zbawienie młodzieży. Bł. Michał Rua, Przełożony Generalny Zgromadzenia Salezjańskiego, pierwszy następca Księdza Bosko, tak pisał: ”Nie uczynił kroku, nie wypowiedzial słowa, nie przyłożył ręki do żadnego dzieła, które by nie miało na celu zbawienia młodzieży… Istotnie, nie troszczył się o nic innego, jak tylko o dobro dusz”.

Wyrazem troski duszpastersko-wychowawczej św. Jana Bosko był realizowany i propagowany przezeń system prewencyjny (uprzedzający) oparty na rozumie, religii i miłości, w którym wychowankom stwarza się najlepsze warunki do wyboru dobra i do realizacji dobra, chroniąc ich przed wyborem zła – przed grzechem. Środowisko przepojone takim duchem nazwał oratorium.

Tę wybitną troskę duszpasterską zostawił założonym przez siebie salezjanom, jako testament do gorliwej realizacji. Mottem Zgromadzenia Salezjańskiego jest: Da mihi animas caetera tolle – „Daj mi dusze, resztę zabierz”.

Fundamentalne pola misji duszpasterskiej i wychowawczej salezjanów to:
- troska o młodzież,
- praca w środowiskach ludowych,
- działalność misyjna,
- troska o powołania,
- apostolstwo poprzez środki masowego przekazu.

Modlitwa.
Święty Janie Bosko przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

Módl się za nami święty Janie Bosko,
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen.

* * *

Jedność chrześcijan. W kwestii troski o zbawienie tych, którzy odpadli od Kościoła Katolickiego, mamy do dyspozycji klarowny dokument, który zgodnie z katolicką Tradycją wzywa ich do powrotu do jedności Kościoła:

Pius XI, Mortalium animos z 6 stycznia 1928 roku.

Katolicka lektura sytuacji podziału chrześcijan (diagnoza).
Katolicka wizja powrotu do Kościoła tych, którzy odeń odpadli (terapia).
Papież naucza. Autentyczne katolickie Magisterium.
Lektura obowiązkowa!

.
źródło: LINK
.