Svätý Malachiáš(prorok)
Proroctvá sa napĺňajú a veľký Izrael a 3 chrám pre antikrista sa pripravuje.