pl.news
107

Liberalny konformizm: dlaczego święci nie są konformistami

Święci to ci, którzy zawsze umieli być przeciwni modom, ponieważ byli zakochani w wiecznej modzie Boga, pisze Specola (InfoVaticana.com, 15 listopada).

Cytuje on świętego Augustyna: "bądźcie raczej posłuszni tym, którzy nauczają, niż tym, którzy rozkazują". Oraz: "ci, którzy nie chcą być pokonani przez prawdę, są pokonani przez błąd".

Innym źródłem Specoli jest Tomasz z Akwinu: "jest rzeczą oczywistą, że istnieje prawda. Ten bowiem, kto zaprzecza, że prawda istnieje, wie, że prawda istnieje. Jeśli zatem mówi, że prawda nie istnieje, to przypuszcza, że prawdą jest, że prawda nie istnieje."

#newsCaysltdtmm