Clicks23
lt.news

Pranciškaus naujoji ekonomikos patarėja tiki, kad kunigės moterys yra "įmanomas" reiškinys

Vokietijos teisės profesorė Charlotte Kreuter-Kirchhof, kurią Pranciškus paskyrė Vatikano ekonomikos tarybos nare rugpjūčio 6 d., mano, kad kunigės moterys yra „įmanomas“ reiškinys.

Katholisch.de (rugpjūčio 10 d.) ji sakė, kad dėl kunigių moterų „ yraįmanoma labai daug dalykų“.

Kreuter-Kirchhof yra teisininkė, neturintis nei biblinės, nei teologinės kompetencijos. Nepaisant to, ji mato „drąsinančius“ ženklus Vokietijos bažnyčioje: „Daugelyje vyskupijų moterys perima centrinės vadovybės užduotis ir svariai prisideda prie mūsų bažnyčios tvarumo“.

Nėra jokių įrodymų, kad moterys (ar vyrai), dirbantys už atlyginimą, kokiu nors būdu prisideda prie Kristaus Bažnyčios „tvarumo“, kuris Mt 10,8 sako : „Gavote nemokėdami, dabar duokite nemokėdami“.

#newsTvrgiiowxt