Clicks2.4K
Bos016
13
Jan Zbigniew wojan
Te istoty należy jak najprędzej zlikwidować wszelkimi sposobami - WSZELKIMI !
Tymoteusz
Te istoty mają dopełnić swoją niegodziwość...

Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.” (Ap 22, 11-12).
Bos016