Niekto dokáže vidieť svetlo aj v tmavej miestnosti a niekto vidí tmu aj v slnečný deň. Pretože skutočné svetlo je ukryté v duši. G. SellerMore
Niekto dokáže vidieť svetlo aj v tmavej miestnosti a niekto vidí tmu aj v slnečný deň. Pretože skutočné svetlo je ukryté v duši.
G. Seller