Clicks28
vi.news

Novus Ordo là vật hy sinh của Cain

Chúng ta có thể đánh đồng Nghi thức La Mã với Abel - người hiến tế con cừu, trong khi Cain là Novus Ordo dâng lên Chúa “thành quả của trái đất và sức lao động của con người,” Eck viết trên Caminante-Wanderer.Blogspot.com (ngày 15 tháng 9).

Con cừu của Abel là biểu tượng cho Christ, là Người-Thiên Chúa, còn “thành quả của trái đất và sức lao động của con người” của Cain (Novus Ordo cầu nguyện cho con người) là biểu tượng cho con người. Đức Chúa Trời ưa thích sự hy sinh của Abel nhưng không ưu thích sự hy sinh của Cain.

Francis nhìn thấy những ân sủng chảy ra từ Nghi thức La Mã trong khi ông ta không có được thứ thành quả mong muốn từ Novus Ordo. Vì vậy, với lòng đầy ghen tị, ông ta đã làm như Cain, kẻ đã giết Abel bằng xương hàm của cái mông, biểu tượng cho Traditionis Custodes.

Hình ảnh: © Lawrence Lew, CC BY-NC-ND, #newsIhwkgyjaey