borgan

Apel środowisk niepodległościowych, narodowych i chrześcijańskich do polskich patriotów ws. poparci…

Obóz patriotyczny, pomimo podziałów i wzajemnych krzywd, musi w obecnym starciu cywilizacji zjednoczyć siły przy urzędującym Prezydencie RP i …
Elkam
"Obóz patriotyczny, pomimo podziałów i wzajemnych krzywd, musi w obecnym starciu cywilizacji zjednoczyć siły przy urzędującym Prezydencie RP i dostrzec w tym wyborze „obowiązek polski”. Nie wymaga to od nas daru krwi składanego przez pokolenia przodków, lecz jedynie rozwagi, wyobraźni i odpowiedzialności. Wzywamy do tego obowiązku każdego, a przede wszystkim wyborców K. Bosaka, Sz. Hołowni, M. …More
"Obóz patriotyczny, pomimo podziałów i wzajemnych krzywd, musi w obecnym starciu cywilizacji zjednoczyć siły przy urzędującym Prezydencie RP i dostrzec w tym wyborze „obowiązek polski”. Nie wymaga to od nas daru krwi składanego przez pokolenia przodków, lecz jedynie rozwagi, wyobraźni i odpowiedzialności. Wzywamy do tego obowiązku każdego, a przede wszystkim wyborców K. Bosaka, Sz. Hołowni, M. Jakubiaka, W. Kosiniaka-Kamysza, M. Piotrowskiego i S. Żółtka, a także wszystkich, którzy nie uczestniczyli w I turze, a dla których Polska niepodległa, wolna i bezpieczna pozostaje wartością – apelują środowiska niepodległościowe, narodowe i chrześcijańskie do polskich patriotów."

Apel wyborczy podpisali m.in. prof. Jacek Bartyzel, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Krzysztof Kawęcki, prof. Grzegorz Kucharczyk, prof. Jan Żaryn i dr Ewa Kurek.