Clicks656
Stylita
13

Boží slovo na den 13.11. A.D. 2021

Ježíš pověděl svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: `Zastaň se mě proti mému odpůrci!' Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: `I když se Boha nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.'„ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“
Lk 18,1-8
Metod
Jezuiti išli po nešťastných luteránoch, takže kde pramení animozita Lutherovej.....
Martina Bohumila Lutherová
To tam vnesli "napotvoru" jezoviti -som čítala -
aby mohli ukázat-vidíte my jsem jedná samospasitelná
lodička Petrova, běda tomu kdo v ní neje.
Agent0
Toto jsou naštěstí slova Kristova, ne Lutherova... Každý den se snažím číst a rozjímat nad Kristovými slovy ne Luthetovy... Luther je mi u paty, netrhá mi žíly a vůbec mne nezajímá...jeden z největších plevelů v historii lidí...stačí se podívat na jeho život a člověk zjistí, že není co nasledovat ale vyhýbat se jeho skutkům... Ať je oslavene Kristovo jméno od tohoto času až navěky...
Martina Bohumila Lutherová
Od tebe to sedne ! Jak tě římané naučili tak hovoříš.
Slova Krista Pána :Milujte své nepřátele a dobře čiňtě těm kdo vás
nenávidí, nezajímají tebe ani tvoji zpráchivělou vatikánskou společnost.
Dostojevskij (2010) 2. časť - 08
U.S.C.A.E.
diabloval a kacieroval aj zwingliho aj kalvína asi tak bol dôsledný u sola scriptura že požadoval autoritatívne iba môj výklad je správny tam vážne nie je čo nasledovať 😊 a napríklad u Eucharistie mal postupne 32 rôznych výkladov no to je výkon
Agent0
Martino, ty máš skresleny pohled o lásce...podívej a uč se od Krista... na Herodesa se ani nepodíval... zákoníky a farizeje nazýval obilenymi hroby, zmijím plemenem,...co by řekl o Lutherovi ??? Kristův učedník nemá být hlupák, blbec, ktery si na sobě za každých okolností nechá štípat dříví... určitě každý z vás najde v Novém zákoně x dalších příkladů, kdy se Ježíš bránil...buďte opatrní jako …More
Martino, ty máš skresleny pohled o lásce...podívej a uč se od Krista... na Herodesa se ani nepodíval... zákoníky a farizeje nazýval obilenymi hroby, zmijím plemenem,...co by řekl o Lutherovi ??? Kristův učedník nemá být hlupák, blbec, ktery si na sobě za každých okolností nechá štípat dříví... určitě každý z vás najde v Novém zákoně x dalších příkladů, kdy se Ježíš bránil...buďte opatrní jako hadi, jednoduší jako holubice..když te někdo udeří po pravém líci , nastav mu i druhé - ale když v praxi Ježíš dostane facku od chrámového strážníka, tak mu druhou tvář nenastaví, ale se ohradil.."...proč mne bijes"... Uvažujte o Kristových slovech, Jeho životě...uvažujte o Kristově lásce ... Kristus nikdy neřekl že všichni přijdou do nebe...a přitom nás všechny miluje...
Učeník Pánov
Luther by bol zaskočený aj tým, čo hlásajú jeho nasledovníci a obdivovatelia : “svätenie” žien, “žehnanie” homosexuálom, racionalizmus namiesto teológie, etc,etc… Ak by to videl vtedy, bežal by k pápežovi s prosíkom o odpustenie.
U.S.C.A.E.
malá chyba na začiatku je veľkou na konci a on nemal iba jednu a neboli malé ani na začiatku titul Hlava heretikov sa nedáva komukoľvek ja viem iba o jednom ďalšom a to je Nestórius
Učeník Pánov
Chyba, ktorú spravil Luther na začiatku, nebola malá. Bola obrovská. Bola to pýcha a vzbura, zaodetá výhovorkou pravej viery. A po nej nasledovali herézy ako dôsledok. Veď aj diabol je najväčší heretik, ktorý začínal pyšnou vzburou. Nie nadarmo nazval apoštol Pavol vzburu čarodejníctvom.
Freddy Gargamel
Vzburu proti komu, ak smiem vedieť? 😊
U.S.C.A.E.
ja neviem ale byť obdivovateľ Luthera ktorý Filioque uznával a súčasne tých čo ho neuznávajú čiže si nepoznajú vlastné dejiny východu tak z tohto rozporu by som mal hlavybôľ ale asi sa Boh prejavuje v protirečení a ja nič nechápem 😊
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_13.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/08sanctoral/11_13.htm
liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe. Celé tvorstvo se ve své podstatě znovu od začátku přetvořilo, a tak sloužilo tvým rozkazům, aby tvoje děti byly uchovány beze škody. Bylo vidět, jak oblak zastínil tábor, jak se vynořuje suchá země tam, kde dříve byla voda, jak se otvírá v Rudém moři volná cesta, jak se na místě dravých proudů zelená pole. Všechen lid tudy přešel chráněn tvou rukou a hleděl na úžasné divy. Neboť jako koně se pásli, jako beránci poskakovali, když chválili tebe, Pane, svého zachránce.
Mdr 18,14-16; 19,6-9

Žalm:
Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu, hrejte mu,
vypravujte o všech jeho divech!
Honoste se jeho svatým jménem,
ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina!

Pobil všechny prvorozené v jejich zemi,
prvotiny veškeré jejich mužné síly.
Potom své vyvedl se stříbrem a zlatem,
nebylo nemocných v jejich kmenech.

Pamatoval na své svaté slovo,
které dal Abrahámovi, svému služebníku.
V radosti vyvedl svůj národ,
s jásotem své vyvolené.
Žl 105,2-3.36-37.42-43

Evangelium:
Lk 18,1-8
Martina Bohumila Lutherová
Maranathá. Příjď Pane Ježíši.
Obnov nás ve Svatém Duchu, který z Otce vychází.