Clicks2K
Edward7
25

Magnetyczne nanocząstki w komórkach, które można zdalnie kontrolować!

„Naszą wizją jest to, że informacje teoretyczne będą odgrywać kluczową rolę w zrozumieniu świadomości, że pewnego dnia świadomość będzie coraz bardziej mierzona, określana ilościowo i bezpiecznie modyfikowana poprzez oddziaływanie elektromagnetyczne

Latamy od odkrycia do odkrycia, z jedynym wspólnym wątkiem zdumienia, nie mówiąc już o strachu... Staraliśmy się radzić sobie z tymi problemami w sposób jak najbardziej neutralny i korzystając z jak największej liczby źródeł… Trudno nam jednak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego! Dlaczego są tak okrutnym dla ludzkości? Dlaczego atakują słabych i bezbronnych? Do różnych wcześniejszych skarg należy dodać oczywistą eutanazję osób starszych, odmowę rozważenia leczenia, naleganie na niezmienianie protokołu "leczenia" (respiratory) lub wymogów „szczepionek” pomimo przytłaczającej liczby dowodów, ale także problematyczne konsekwencje tych produktów u młodych i zdrowych ludzi.
childrenshealthdefense.org/…ts-heart-problems-teens-adolescents-covid-vaccine/

Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie bez paniki i / lub nazywania się teoretykiem spiskowym. Jednakże, jeśli władze zdrowotne były lojalne wobec ludzi, powinny były wstrzymać tak zwane „szczepienia”, zbadać wiele przytłaczających i skutków ubocznych i kategorycznie odmówić dalszego podawania tych środków populacji osób starszych. To zdrowy rozsądek, prawda? Jednak nic nie zostało zrobione. A co gorsza, w obliczu katastrofalnych skutków AstrZeneca kontynuowana jest strategia niszczenia życia i rodzin. W niektórych krajach cynizm posunął się jeszcze dalej, zastrzegając to, co powinno być uważane za niebezpieczny produkt dla osób w wieku 55 lat i starszych. Jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć?

Do tej pory jesteśmy pewni jednego: Oczywiste jest, że to, co widzimy, nie pokrywa się z wynikami zgłaszanymi przez branżę, która mówiła nam o 95% skuteczności, prawda? W tym samym czasie wyniki testów zostały przedstawione przez samą branżę, a „naukowcy” i urzędnicy rządowi, zaakceptowali ich liczby, a europejska krytyka wcześniej obserwowana w zhakowanych e-mailach została uciszona.

Filmy z namagnesowanymi ramionami
Każdego dnia przynoszą niespodzianki w świecie, który wydaje się pogrążyć w etycznym chaosie. Tak więc pewnego dnia odkrywam, że zaszczepione osoby, którym udaje się przykleić magnes w miejscu, w którym otrzymali zastrzyk.

W chórze animatorzy przestrzeni publicznej wykrzykiwali fałszywe informacje, ale obrazy nie mogły przekonać racjonalnego umysłu. Namagnesowanie ludzkiego ciała było niemożliwe. Mój nauczyciel biologii w liceum powiedziałby to samo. Tyle że nauka lat 70. i 80. nie ma nic wspólnego z nieokiełznaną pseudo nauką , jaką stały się laboratoria XXI wieku. Uzbrojony w to przekonanie, przeprowadziłem swoje małe badania. Zacząłem od znalezienia linków proponowanych przez Google, w których podano nieprawdziwe informacje. Oto losowo wybrana wiadomość:

„W tym odcinku Elsa de La Roche Saint André skontaktowała się z Julienem Bobroffem, francuskim fizykiem specjalizującym się w magnetyzmie, który wykłada na Uniwersytecie Paris-Saclay. „Szczepionka przeciwko Covid-19, która może zawierać wióry i która po wstrzyknięciu zaczepiają się magnesy, jest absolutnie niemożliwa z punktu widzenia fizyki ” – mówi. Jak więc uwierzyć w wideo, że magnes jest przyciągany do chipa wszczepionego w ramię podczas szczepienia? Anglo-amerykański pisarz naukowy Mick West, który specjalizuje się w weryfikowaniu teorii spiskowych, opisuje w filmie niektóre możliwości, takie jak tłusta skóra czy stosowanie tłustego kremu. Ostatnia hipoteza odkryta na stronie sprawdzającej fakty „Fakty i wściekli”, stworzonej w odpowiedzi na "fałszywe" informacje krążące od początku kryzysu zdrowotnego, głosi, że niektóre osoby nagrywające te filmy noszą protezy barku (tysiące osób). Dzieje się tak, ponieważ protezy mogą zawierać kobalt, metal, który przyciąga magnesy. . " france24.com/…de-47-vaccin-covid-19-magnet-challenge-aimant-puce

Jak działa magnes?

Nanocząstki magnetyczne
Cóż, zrobiliśmy własne badanie. I odkryłem wiele "wynalazków" więcej niż budujących! Na stronie UE jest nawet naprawdę oficjalny projekt.

Pod tytułem " Jak tworzyć neurony za pomocą magnesów i nanocząstek ” odkryliśmy skarby. Sprawa jest przedstawiana pod akceptowalnym pretekstem pomocy pacjentom z chorobą Parkinsona, a reformy ustaw o bioetyce zrobią resztę. W szczególności mówi się nam, że:

Projekt MAGNEURON ma na celu opracowanie nowej technologii magnetycznej aktywacji funkcji komórkowych w leczeniu choroby Parkinsona. Innowacyjna koncepcja naszej technologii polega na zdalnym kontrolowaniu zachowania komórek za pomocą biofunkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych. .
Nanocząstki to bardzo małe obiekty w zakresie nanometrów, powszechnie znane jako szkodliwe , ale można je również wykorzystać w pozytywny sposób. Wiążąc specyficzne biomolekuły z ich powierzchnią, możliwa jest interakcja z cząsteczkami komórkowymi, dająca komórkom specyficzne sygnały.

Dzięki zastosowaniu nanocząstek magnetycznych możliwe jest wykorzystanie urządzeń magnetycznych do oddziaływania na nie na odległość i wyzwalania odpowiedzi komórkowych. Aby stawić czoła wyzwaniu, jakim jest zdalne sterowanie neuronami, proponujemy zastosowanie biofunkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych zaprojektowanych do działania jako wewnątrzkomórkowe „gorące punkty”, które będą informować maszynerię komórkową, co ma robić. Po uwolnieniu do cytoplazmy neuronów, te nanocząstki magnetyczne będą aktywować specyficzne reakcje biochemiczne wewnątrz komórek w odpowiedzi na zewnętrzne pola magnetyczne, dzięki czemu nanocząstki będą promować i kierować wzrostem "ramion" neuronów.”

http://magneuron.pl/
Zasadę tej technologii, która rewolucjonizuje biologię i medycynę, wyjaśniono poniżej w zarysie. W tym przypadku jest to przeprogramowanie komórki w bardzo chwalebnym celu, ponieważ pacjent cierpi na poważną chorobę. Co uniemożliwiłoby jej użycie w innych okolicznościach? Należy zauważyć, że tzw. komórki rozszerzone są sterowane zdalnie (za pomocą pilota).

http://magneuron.eu/images/research-p_img3.png
Będziesz także mógł sprawdzić, czy chodzi o narzędzie magnetyczne, które komunikuje się z namagnesowanymi nanocząstkami. Czy w naszym otoczeniu to narzędzie mogłoby być reprezentowane przez anteny komórkowe (5g?), które nagle i brutalnie wprowadziłyby nas w świat Human Internet?

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego mają nadzieję, że w przyszłości nastąpi znaczne ulepszenie tej technologii komunikacji mózg-mózg, umożliwiającej przesyłanie bardziej złożonych informacji od jednej osoby do drugiej. Andrea Stoco zwraca uwagę, że „Internet jest sposobem łączenia komputerów, a teraz może być sposobem łączenia mózgów.

Czym są ukryte iPSC przedstawione na rysunku Magneurona?
Nie będąc biologiem, ale zdolnym tylko podążać za "strzałkami" tego procesu, zaintrygowały mnie iPSC, które wydają się odgrywać kluczową rolę. I to właśnie znalazłem. Platforma poświęcona społeczności nauk biologicznych w Zurychu . Powiedz nam:

Od czasu odkrycia indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) przez Yamanaka i Takahashi, technologia ta otworzyła bezprecedensowe możliwości badania praktycznie każdego interesującego typu komórek in vitro i modelowania ludzkiej choroby „w pudełku”. Społeczność nauk biologicznych w Zurychu aktywnie wykorzystuje te nowe możliwości.

Celem tej platformy jest promowanie interakcji, współpracy i edukacji na temat tej technologii wśród naukowców pracujących z iPSC w rejonie Zurychu. Grupy zrzeszone we wszystkich instytucjach akademickich są zaproszone do zaprezentowania swoich badań związanych z iPSC, w tym Uniwersytet w Zurychu, ETH Zurich i szpitale uniwersyteckie (USZ, Kinderspital, PUK, Balgrist, Zentrum für Zahnmedizin). Można uwzględnić wszystkie tematy badawcze, od podstawowych pytań badawczych dotyczących pluripotencji komórek macierzystych po modelowanie choroby lub medycynę regeneracyjną. Można uwzględnić zaburzenia, które wpływają na wszystkie układy narządów(choroby ośrodkowego układu nerwowego, serca, nerek, mięśni, układu odpornościowego, oczu lub metaboliczne).
translate.goog/en.html

A kim jest M Yamanaka, który wydaje się zajmować centralne miejsce w tym nowym typie medycyny? Shinya Yamanaka (山 中 伸 弥: Yamanaka Shinya) urodził się w Higashiosaka w Japonii. Japoński lekarz, badacz indukcji pluripotencjalnych komórek macierzystych i przeprogramowania komórek somatycznych. (Wikipedia)

W artykule opublikowanym w Science w lutym 2008 r. Yamanaka stwierdza, że metoda genetycznego przekształcania komórek za pomocą wirusa nie powoduje problemów nowotworowych , co może otworzyć drogę do terapeutycznego zastosowania w regeneracji tkanek. Wikipedia

To stwierdzenie jest zarówno ogromne dla świata medycznego, jak i przerażające w dzisiejszym kontekście. A ponieważ Wikipedia nie podała żadnego odniesienia do artykułu w Science, musieliśmy wykopać to, co może być klejnotem w zagadce szczepionki przeciw pasożytowi. Oto streszczenie posta o reprogramowaniu genetycznym opartym na mRNA, napisanego tym razem w 2018 roku:

Odkrycie, że zwykłe komórki skóry mogą zostać przekształcone w pluripotencjalne komórki macierzyste poprzez wymuszoną ekspresję określonych czynników, dało nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie można przeprowadzić spersonalizowane zabiegi regeneracyjne oparte na zgodnym immunologicznie materiale pochodzącym z własnych komórek pacjenta.
Główną przeszkodą w klinicznym zastosowaniu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) była początkowo potrzeba użycia wirusowych wektorów integracyjnych do ekspresji czynników, które indukują profil ekspresji genów embrionalnych, co pociąga za sobą potencjalnie onkogenną zmianę normalnego genomu. W ciągu ostatniej dekady opracowano kilka „nieintegracyjnych” systemów przeprogramowania, aby rozwiązać ten problem. Wśród tych technik przeprogramowanie mRNA jest najbardziej jednoznaczne, najbardziej produktywne i być może najbardziej odpowiednie do klinicznej produkcji komórek macierzystych .

Tutaj omawiamy pochodzenie systemu przeprogramowania opartego na mRNA,
jego zalety i wady, ostatnie ulepszenia techniczne, które upraszczają jego zastosowanie, oraz stan obecnych wysiłków zmierzających do uprzemysłowienia tego podejścia do masowej produkcji ludzkich komórek macierzystych dla kliniki .
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6453511/

Magneuron, projekt wspierany przez rząd!
Wróćmy do projektu Magneuron. W szokującej ciszy odkrywamy, że tego typu projekt jest realizowany przez władców, którzy nie uważają za przydatne informowanie ubogich o tym, co mają dla nich przygotowane na najbliższą przyszłość! Tak prezentuje francuski portal europejskiego programu badań i innowacji. W liście referencji zwycięzców znaleźliśmy odniesienie do Magneurona:

Omijanie komórkowych ścieżek sygnałowych za pomocą magnetycznych nanosiłowników do zdalnego sterowania komórkami macierzystymi chorób neurodegeneracyjnych .
http://magneuron.eu/images/research-p_img3.png
magneturon: Deload
translate.goog/…s-projets-technologies-futures-emergentes-fet.html

Równie interesujący jak ten projekt Magneuron jest Luminous
Ten projekt jest opisany w kategoriach wizji w następujący sposób. dość niepokojące ...
Wizja długoterminowa „Naszą wizją jest to, że informacje teoretyczne będą odgrywać centralną rolę w zrozumieniu świadomości, że pewnego dnia świadomość będzie coraz bardziej mierzona, określana ilościowo i bezpiecznie modyfikowana poprzez interakcję elektromagnetyczną” Naukowy i obiektywny postęp technologiczny – „Pierwszy proponowany postęp jest „stworzeniem nowej klasy motorycznej świadomości sensorycznej, która minimalizuje „tworzenie nowej klasy motorycznej świadomości lub przezwyciężenie świadomości”. Drugim postępem, na którym się tu skupiamy, jest elektryczna zmiana świadomości. „Nowość” pionierska praca w naukach podstawowych, w tym koncepcje teorii informacji i fizjologii eksperymentalnej, zastosowań klinicznych i technologii”.

Zatem wprowadzenie nanocząstek magnetycznych nie jest teorią spiskową. Osoby, które nielegalnie zajmują laboratoria nowego typu i czerpią zyski z hojnych pieniędzy finansowych Planète, są w trakcie spychania Frankensteina do zakątka historii, z dodatkowymi kapslami. To świetni badacze z różnych dyscyplin, którzy spotkali się we wspólnych projektach. Synergia, która się wyłania, wydaje się wyzwalać moc, której zły potencjał nie jest trudny do wyobrażenia. Tak więc drogi czytelniku, przyniosłem ci tę informację, aby pomóc nam rozszyfrować najbardziej prawdopodobny potworny ostateczny obraz, jaki chore umysły narysowały ludzkości. Jakiekolwiek milczenie jakiejkolwiek osoby na tej ziemi w obliczu tych publicznych danych finansowanych z naszych podatków będzie miało w tym momencie niewyobrażalne koszty ludzkie.

LHK

Dodatkowe informacje
Projekt MAGNEURON Future and Emerging Technologies (FET) ma na celu określenie, w jaki sposób kontrolować nowo wszczepione neurony w mózgu, aby mogły rosnąć, zmieniać "okablowanie" i prawidłowo funkcjonować. Jest to szczególnie ważne w przypadku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona.

Celem projektu FET-Open MAGNEURON jest opracowanie nowej technologii magnetycznej aktywacji funkcji komórkowych w leczeniu choroby Parkinsona. Innowacyjna koncepcja tej technologii polega na zdalnym kontrolowaniu zachowania komórek za pomocą biofunkcjonalizowanych nanocząstek magnetycznych. MAGNEURON jest prowadzony przez dr Mathieu Coppey z Instytutu Curie we Francji. W projekcie uczestniczy 6 partnerów z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, zajmujących się fizykochemią, biochemią, biofizyką, nanonauką, neuronauką i medycyną regeneracyjną.

lilianeheldkhawam przez - ejercitoremanente.com/…n-las-celulas-que-se-pueden-controlar-a-distancia/

Współczesna nauka tak jak psychologia nie uznaje istnienia niematerialnej duszy (psychologia nauka o duszy która nie uznaje istnienia duszy). Człowiek jest dualizmem ciała i duszy , wszelka ta technologia ma wpływ na ciało , zmysły , instynkty , a na dusze - którą może uwięzić i przejąć ciało przez opętanie, ma wpływ zły duch, szatana - tym którzy dobrowolnie i świadomie oddają mu swoja wolę.

Magnetogenetyka: technika zdalnej aktywacji neuronów
11 lutego 2019 r. źródło: Miriam Hernández-Morales, Laboratorium dr Chunlei Liu, Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley.
(...)
Neurony: podstawowa jednostka układu nerwowego
Przez lata wiedzieliśmy, że mózg jest bardzo ważny, ale nie mieliśmy pojęcia, z czego jest zrobiony. Dopiero około 1888 roku otworzył się przed nami fascynujący świat, gdy Santiago Ramón y Cajal odkrył neurony. Był tak fajny, że uzbrojony jedynie w bardzo szczątkowy mikroskop i swoją nieustępliwość przygotował dla nas scenę do rozpoczęcia badania mózgu. Od tego czasu lepiej poznaliśmy neurony , komórki nerwowe, których zadaniem jest odbieranie, przetwarzanie, integrowanie i przekazywanie informacji. Do tej pory zidentyfikowaliśmy typy neuronów w różnych obszarach mózgu, wiemy, jakie geny i białka wyrażają, jak są zorganizowane itp.

Wiadomo, że ludzki mózg zawiera około 86 miliardów neuronów. Jakby ta liczba nie była wystarczająco przytłaczająca, liczba połączeń, które tworzą neurony, jest oszałamiająca. Pojedynczy neuron może nawiązać kontakt z 10 000 innych neuronów poprzez połączenia zwane synapsami . Czy możesz sobie wyobrazić złożoność, która wynika z połączeń wykonanych przez miliardy neuronów, które posiadamy? Robię to teraz i widzę tylko nieskończoną plątaninę kabli, w której nie mogę znaleźć początku ani końca.

Po lewej, rysunek Santiago Ramóna y Cajala neuronu Purkinjego ludzkiego móżdżku (zaczerpnięty z „The beautiful brain”, The Drawings of Santiago Ramón y Cajal, Larry W. Swanson, 2017). Po prawej rekonstrukcja komórki Purkiniego wypełnionej substancją fluorescencyjną (zaczerpnięte z Ibero-American Agency for the Diffusion of Science and Technology, http://www.dict.com/viewItem.php?itemId=44264 ) .
(...)
Jak aktywować określone neurony bez otwierania czaszki?
W pierwszej części tego artykułu mówiliśmy o tym, jak ważne jest badanie mózgu, aby móc dokładnie mierzyć aktywność neuronów podczas koordynowania niektórych zadań mających na celu rozszyfrowanie ich kodów.
W tej części artykułu odpowiadamy na pytanie: czy istnieje sposób na aktywację neuronów bez otwierania czaszki? Odpowiedź brzmi tak! A rozwiązanie jest tak proste, że nie uwierzysz. Musimy zdalnie aktywować neurony. Tak, dobrze przeczytałeś, pilocie. To trochę jak zmiana kanału w telewizorze, ale przy użyciu nieco innych pól elektromagnetycznych niż te używane przez te elementy sterujące. Pola elektromagnetyczne są idealne, ponieważ bez problemu przechodzą przez nas i są nieszkodliwe. Na przykład rezonator magnetyczny, złożony z magnesów i cewek, które generują fale elektromagnetyczne, może obrazować prawie każdą część ciała, ponieważ może dotrzeć do prawie całego ciała. Zatem wykorzystanie pól magnetycznych to fantastyczne rozwiązanie. Jednak,ich problem polega na tym, że bardzo słabo oddziałują z naszymi komórkami. Jak więc używamy ich do kontrolowania neuronów? Odpowiedź tkwi w ferrytynie.

Struktura ferrytyny o wysokiej rozdzielczości. Białko to składa się z 24 jednostek oznaczonych różnymi kolorami, które tworzą kulę. W centrum ferrytyny znajduje się twoje żelazne serce. Źródło: Narodowe Centrum
Informacji Biotechnologicznej. Aby zaobserwować trójwymiarową strukturę ferrytyny, kliknij ten link: nih.gov/Structure/pdb/1IES.


Ferritin, czy nazwa tego białka brzmi jak coś dla ciebie? Rzeczywiście, brzmi jak żelazo lub żelazo. Ferrytyna zatrzymuje żelazo w środku, a metaliczne serce sprawia, że działa jak maleńki magnes. Kiedy ferrytyna jest wystawiona na zewnętrzne pole magnetyczne, na przykład magnes, atomy żelaza w twoim sercu dopasowują się do tego pola magnetycznego. Jeśli zamiast używać statycznego pola magnetycznego, takiego jak magnes, przepuszczamy fale magnetyczne, ferrytyna będzie podążać za tymi falami. Coś jak podążanie za falą na stadionie Azteca w meczu o reprezentację Meksyku. Także ferrytyna porusza się w rytmie fal elektromagnetycznych. Dokładniej, zmiany, którym ulega ferrytyna pod wpływem fal magnetycznych, są wykorzystywane, aby z kolei aktywować inne białka. W szczególności, ferrytyna była sprzężona z białkami zwanymi kanałami jonowymi. Białka te funkcjonują jako bramy do wnętrza neuronów. Kiedy kanały jonowe są zamknięte, nic przez nie nie przechodzi. Ale kiedy są otwarte, przepuszczają jony, takie jak jon sodu, jon potasu, jon wapnia itp. Ponieważ jony są naładowane elektrycznie, ich przejście przez kanały jonowe wytwarza sygnały elektryczne w neuronach. Tak więc, gdy kompleks kanał jonowy-ferrytyna jest wystawiony na działanie fal magnetycznych, ferrytyna podąża za rytmem fal, co z kolei otwiera kanał jonowy, wytwarzając sygnał elektryczny w neuronie. Zasadniczo to jest potrzebne do kontrolowania neuronu: manipulowanie jego sygnałami elektrycznymi.

Problem już rozwiązaliśmy, ale teraz pojawia się kolejny, jak aktywować tylko te neurony, które nas interesują? Jak wybrać kilka neuronów z miliardów w mózgu? Zasadniczo prosi cię o znalezienie igły w stogu siana z zawiązanymi oczami, a ponadto, po jej znalezieniu, manipulowanie nią bez naruszania jednej z sąsiednich "słomek". Na nasze "szczęście" mamy inżynierię genetyczną (szczepionki mRNA), która pozwala nam dokładnie wybrać, które neurony będą miały kompleks kanał jonowy-ferrytyna (kanał wykrywający pola magnetyczne) . Tak więc, nawet jeśli cały organizm zostanie wystawiony na działanie pól magnetycznych, tylko wybrane neurony zostaną zdalnie aktywowane. Tak narodziła się w 2016 roku magnetogenetyka, która łączy fale magnetyczne i inżynierię genetyczną, aby zdalnie sterować neuronami . Jeśli wrócimy do eksperymentu z mysim labiryntem, wydaje się możliwe, że „piszemy na jego neuronach” za pomocą fal magnetycznych bez otwierania czaszki. W tym przypadku fale przejdą przez cały labirynt, całą mysz, ale będą kontrolować tylko neurony, które mają kompleks kanał jonowy-ferrytyna. Chociaż ta technika jest w powijakach, ma ogromny potencjał, aby pomóc nam zrozumieć mózg.... więcej - neuromexico.org/…na-tecnica-para-activar-neuronas-a-control-remoto/

Dlaczego w szczepionkach covid są "metaliczne" składniki
Magnetyczne szczepionki, niebezpieczne testy, cd...
Czy magnetyczny hydrożel może wyjaśnić zjawisko magnetyzmu szczepionek covid?
Edward7 and one more user link to this post
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
darek104
Zaplanowali sobie, że zrobią z nas sterowalne bioroboty, czyli niewolników i dali pieniądze na badania. Rząd światowy będzie miał posłusznych obywateli jeżeli dopną celu. Mam nadzieję, że nie dadzą rady. W USA wyłapują ich stopniowo. realrawnews.com/…y-sings-like-a-canary-after-watching-clinton-hang/
NOWAERA shares this
2K
PRAWDA
przeciwherezjom
Koniec końców nic nie pomoże - nawet pełne rozeznanie zła - gdy dojdzie do chipa bestii - już blisko jak widać - to nawet zorientowany nie wygra. Potrzebna jest Pieczęć Boga Żywego. Tylko sam Bóg może uratować, przez symbol-znak który dał (info w Księdze Prawdy). Jeśli nie będziecie nosić zginiecie. Zgubi was pycha.
Anieobecny
Żelazo i glina...
To te czasy...