Clicks30

Am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfînt.

Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări. Vrăjmaşul nu -l va prinde, şi cel rău nu -l va apăsa; Am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfînt. Mîna Mea îl va spriji…More
Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări.
Vrăjmaşul nu -l va prinde, şi cel rău nu -l va apăsa;
Am găsit pe robul Meu David, şi l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfînt.
Mîna Mea îl va sprijini, şi braţul Meu îl va întări.

Sursă: www.youtube.com/watch