Clicks707
V neděli 18. července 2021 jsme oslavili řádovou slavnost Panny Marie Karmelské. Za hojné účasti věřících a několika duchovních se slavnou mší svatou řád sv. Lazara Jeruzalémského symbolicky …More
V neděli 18. července 2021 jsme oslavili řádovou slavnost Panny Marie Karmelské. Za hojné účasti věřících a několika duchovních se slavnou mší svatou řád sv. Lazara Jeruzalémského symbolicky rozloučil s kostelem Panny Marie Matky Ustavičné pomoci a sv. Kajetána, z něhož je od 1. srpna Arcibiskupstvím pražským a Kongregací redemptoristů vyhnán.
Mše svatá, kterou sloužil P. Zachariáš Tomáš Kristek, O.Praem, ECLJ, byla sloužena na poděkování Bohu za požehnanou dobu působení našeho řádu v tomto kostele, a též za milostiplná léta platnosti papežského dokumentu Summorum pontificum.
Po povzbuzujícím kázání, ve kterém P. Zachariáš zdůraznil, že „naši víru nám nemůže nikdo vzít ani zakázat!“ a to, že „přichází čas zkoušek naší víry, ale pokud z něj naše víra vyjde čistší, silnější a upřímnější, tak Pán Bůh zaplať za něj!“, následovala zpívaná mše svatá, po ní procesí, mariánská pobožnost s litaniemi k Panně Marii Karmelské, výstav nejsvětější Svátosti oltářní, Te Deum a svátostné požehnání. Po mši svaté následovalo agapé a milé setkání s věřícími v sakristii kostela.
Mši svatou hudebně doprovodila Svato=Ludmilská schola a hostující trubači. Jim i všem ostatním patří velké Pán Bůh zaplať nejen za organizaci a provedení této mše svaté, ale celkově za dlouhodobou pomoc, podporu a spolupráci v posledních dvou letech.
I přes současný útlak, nekřesťanskou zlobu a intriky některých jedinců je řád plně odhodlán pokračovat v započatém díle, v zachovávání řádového odkazu, dědictví našich předků, důstojné liturgii v tradičním římském ritu a v předávání pravé neměnné katolické víry.
Můžeme být vyhnáni, pomluveni, ale nenecháme se umlčet či vzít si naši hrdost, víru a rytířské ideály. Svatí mučedníci se nikdy nezřekli Krista, stejně tak se ani my nikdy nevzdáme! Náš řád přežil již téměř tisíc let, s pomocí Boží a přímluvou Matky Boží Panny Marie a sv. Lazara překonáme i tuto nelehkou dobu.
Atavis et Armis!
Fotografie © Jakub Riha
Tesa shares this
242
Schöne Bilder der Alten Messe in Prag. 18. Juli 2021