Odpadlícky antipápež František chváli do neba Kráľovnú Alžbetu II.

Úplne odpadlícky antipápež František zaslal k nedávnej smrti Kráľovny Alžbety II. telegram s nasledovnými slovami: „Ochotne sa pripájam ku všetkým, ktorí smútia nad jej stratou, modlím sa za večný odpočinok zosnulej kráľovnej a vzdávam hold jej životu neúnavnej služby pre dobro [!] krajiny a Spoločenstva národov, jej príkladu oddanosti povinnostiam, jej neochvejnému svedectvu viery v Ježiša Krista a jej pevnej nádeji v jeho prisľúbenia,..." [zdroj: TK KBS.]

Toto je úplné odadlíctvo a diabolskosť. Po prvé: Kráľovná Alžbeta II. bola oficiálne hlavou protestantskej Anglikánskej Cirkvi, ktorá vznikla za pomoci schizmy Henricha VIII., ktroý sa odmietol podriadiť pápežovi a ktorý odmietol odísť od svojho cudzoložného vzťahu s jeho druhou (neplatnou) "manželkou", načož tento heretik a rozkoľník si založil svoju vlastnú cirkev: Anglikánsku Cirkev. Teda Alžbeta II. bola nasledovníčkou protestantskej schizmy alebo rozkolu s Cirvkou, bola hlavou sekty protichodnej s Katolíckou Cirkvou - hlavou sekty, ktorej korenie siahajú k cudzoložníkovi Henrichovi VIII., ktorý sa vzoprel Kristovi a Jeho učeniu o nerozväznosti manželstva.

Bola to teda manifestovaná heretička, protestantka a vládkyňa jednej z najnotorickejších siekt voči Katolíckej Cirkvi. Bola zaisto mimo Cirkvi Ježiša Krista, mimo Katolíckej Cirkvi. Teda, Františkové slová sú prejavom manifestovanej herézy, protestantizmu a odmietnutia katolíckej dogmy, že mimo Cirkvi nieto spása, okrem mnoho iných dogiem. František je antipápež a protikatolík. Fratnšiek sa diabolsky vysmieva Ježišovi Kristovi a Jeho svätým, ktorí zomreli rukami reformistov v Anglicku. František je úplný heretik, mimo Cirkvi, a nemôže zastávať žiaden úrad v Cirkvi: je to antipápež.

Alžbeta II. nie je nikde inde, než v pekle. To nám prikazuje pravidlo viery pevne veriť, vyznávať a hlásať.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Cantate Domino“, 1441, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, vyznáva a hlása, že všetci tí, čo sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať účasť na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom, ak sa k nej pred koncom svojho života nepripoja...“

Po druhé: Alžbeta II. bola agresívnou pretláčateľkou LGBT agendy, a agresívnou pretláčateľkou multireligionizmu.

"[Podnadpis:] Menovite podporujúc LGBTQ+ práva

Počas Kráľovnineho prejavu v (r.) 2017, Alžbeta poznamenala, "Moja vláda bude vytvárať ďalší progres v zneškodnení rozdielu výplácania na základe pohlavia a diskriminácie proti ľuďom na základe ich rasy, náboženstva, pohlavia, postihnutia alebo sexuálnej orientácie." " [zdroj: glamourmagazine]

Kráľovna Alžbeta II. viedla svoju krajinu do odmietania Boha a Jeho zákonov; viedla svoju krajinu dlhodobo do podpory zvrátenosti, perverznosti, schvaľovania homosexuality, pohanizmu, a schvaľovania falošných nábožesntiev. Nemala štipku viery a úcty k Pánu Bohu. Teda, vzdávať hold "jej životu neúnavnej služby pre dobro krajiny" ako vraví odpadlík František, je úplne diabolská lož a prekrúcanie pravdy, je to obyčajný Satanizmus. Čiže pre satanistického odpadlíka antipápeža Františka, to čo robila Alžbeta II. (že viedla svoju krajinu do odpadlíctva a bezbožnosti) je dľa neho "dobro". To je číry Satanizmus.

Beda! Koľko viac chcú jeho neunávni nasledovatelia vidieť, aby konečne pochopili, že je to len odpadlícky lajk a antipápež, obliekajúci sa do bieleho plášťu.

Po tretie, Kráľovná Alžbeta udelila čestné Rytierstvo spevákom ako Elton John, Paul McCartney (Beatles), Bono, ale aj otvorenému satanistovi Mick Jaggerovi (spevákovi Rollingstones). Mick Jagger bol známy svojou speváckou kariérou, kde sa neštítil volať po sympatii k diablovi - čož je i názov jednej skladby. Teda podľa satanistického odpadlíka antipápeža Františka, môžete udeliť dokonca rytierstvo otvorenému satanistickému rockerovi, a antipápež František takého človeka vychváli a vzdá hold "jej príkladu oddanosti povinnostiam, jej neochvejnému svedectvu viery v Ježiša Krista". Toto je číry Satanizmus na plné vráta! Áno, takto zvrátený je odpadlík antipápež František, ktorý sa cieľene hrá na pápeža, no tlačí pohanizmus a úplne zlo skrze svoju osobu.

Po štvrté: málo ľudi vie, ale parlament Spojeného Kráľovstva je plne závislý na autorite kráľa alebo kráľovny. Čiže Kráľovná alebo kráľ môže kedykoľvek odobrať právomoci parlamentu a začať kraľovať sám od seba. V parlamenté sa nachádza kráľovske žezlo, a podľa oficiálnej webstránky parlamentu Spojeného Kráľovstva, bez tohto žezla nemôže parlament legálne zasadať. Čiže kráľovná Alžbeta mala počas dlhých 70 rokov plne v rukách právomoc nad parlamentom, a mohla kedykoľvek s gardou vpochodovať do parlamentu, zobrať žezlo a začať panovať po svojom a spravodlivo. Toto, ale neurobila. Svoju krajinu nechala úplne zdevastovať pohanizmom, otvoreným Satanizmom v podobe schvaľovania a podporovania okultizmov včetne Harryho Pottera, nechala svoju krajinu kontrolovať diablami a spravila zo svojej krajiny svojou nečinnosťou jedným z hlavných exportérov Satanizmu do sveta.

Neurobila absolútne nič pre zachovanie morálnosti a mravov v krajine. Krajina sa zmieta v totálnej špine, alkoholizme, prostitúcii, pohanizme a satanizme.

Ale toto otvorený satanista antipápež František nazýva neúnavnou službou pre dobro krajiny. Nazýva to príkladom oddanosti k povinostiam a takisto počínanie Kráľovny Alžbety II. nazýva neochvejným svedectvom viery v Ježiša Krista. Beda! Koľko viac tvrdošijní zástanci sekty II. vatikánskeho koncilu chcú, a ešte stále budú voľať Františka katolíckym pápežom a jeho sektu Katolíckou Cirkvou. Aké pobúrenie a pľuvnutie do tváre Ježišovi a Jeho svätým. Ake nechutné zneuctenie všetkého dobrého a svätého. Aká bezbožnosť, zvrátenosť a neviera, v nazývani tohto Satanistu katolíkom: lebo to je to, čo vy sprostí hlupáci robíte, keď ho voláte pápežom.

Beda vám! Vy odpadlíci! Nie ste nič iné než satanisti... a pôjdete do pekla!

Pre spásu treba byť katolíkom, a to tradičným katolíkom. Ak ste v sekte II. vatikánskeho koncilu, sekte ktorá tlačí nové falošné náboženstvo z budov kedysi patriacich Cirkvi, oddídte z nej. Ste len v sekte, ktorá si uzurpovala budovy a ktorá sa oblieka do šiat Cirkvi, ale Cirkvou rozhodne není.

Pozrite si vatikankatolicky.com a kroky ku konvertovaniu.
Unam Sanctam SK
Jednou z definícii laik je "2. svetský príslušník cirkvi". Takže slovenským slovom laik by som toho nekresťana neoznačoval.
Sedevakantistický kanál
Nepozrel som si slovník. Avšak, kebyže idem podľa toho v úvodzovkách, tak môže byť asi laik i vo falošnej cirkvi. František nie je v Cirkvi Krista, je v proticirkvi posledných dní, v novom falošnom náboženstve po II. vatikánskom koncile, ktoré nakombinovalo pohanstvo s kresťanstvom (vo svojom vlastnom falošnom učení).
Neverím, že František je v Cirvki laikom. Narážal som na to, že nemá platnú …More
Nepozrel som si slovník. Avšak, kebyže idem podľa toho v úvodzovkách, tak môže byť asi laik i vo falošnej cirkvi. František nie je v Cirkvi Krista, je v proticirkvi posledných dní, v novom falošnom náboženstve po II. vatikánskom koncile, ktoré nakombinovalo pohanstvo s kresťanstvom (vo svojom vlastnom falošnom učení).

Neverím, že František je v Cirvki laikom. Narážal som na to, že nemá platnú vysviacku na kňaza, či konsekráciu na biskupa. To pretože František nebol ordinovaný tradičným katolíckym obradom. Viac tuná, aj pre ostatných.
Josef Arimati
Vrána k vráně sedá .................