Clicks622

Prečo má byť omša po latinsky.

ERUCTAT COR MEUM VERBUM BONUM.

Tak ako je sv. Cirkev jedna, svätá, katolícka a apoštolská, tak aj jazyk Cirkvi má vyjadrovať tie isté známky.

Latinčina:
- Vyjadruje jednotu Cirkvi. Bol to jazyk Ríma a všetky dekréty a korešpondencia boli písané po latinsky; najstarší preklad Písma bol do latinčiny; všetky definície a dogmy boli písané latinsky; latinčina udržuje jednotu po celom svete bez nedorozumení a chybných prekladov.
Na celom svete kdekoľvek veriaci pôjde do kostola na sv. omšu – všade bude tá istá sv. omša s tými istými slovami, ktoré sú veriacim dôverne známe – všade sa cítia ako doma.

-Svätosť – latinčina je mŕtvy jazyk – používa sa len v liturgii na rozhovor s Bohom – nie na profánne účely; vyjadruje sakramentálnosť, úctu a vážnosť.
Prvý účel sv. omše je uctievanie Boha a až po tom je výuka ľudí. Preto nie je dôležité, aby ľudia rozumeli všetkému.
Je to akoby sa jazyk obliekol do sviatočného odevu.
Všetci svätci používali tie isté slová.
Exorcizmy sú účinnejšie po latinsky.
Diabol nenávidí latinčinu. (viď video)
Latinčina navodzuje posvätnú atmosféru.

- Katolícka – univerzálna – znamená, že veriaci sú zhromaždení a vedení Rímom a pápežom po celom svete;
Všade na svete je katolícka viera tá istá a všade je tá istá náuka a jazyk – všade sa dalo dohovoriť latinsky.

- Apoštolská – Cirkev je založená na apoštoloch a sv. Peter sa usadil v Ríme a z Ríma založil a riadil Cirkev a tu prebrali aj jazyk liturgie.

www.youtube.com
Detektiv
Kdyby se měla přesně zachovat tradice, tak by se mělo v Kristově Církvi svaté sloužit jen aramejsky, protože takto ji slouží Kristus Pán ve večeřadle.
ekans
tys u toho stál 😀 😀 😀 😀 😀
Detektiv
Rybářům, Petrovi, Ondřejovi a ostatním učedníkům jistě sloužil řečí římských okupantů.
Dana22
slovenskydohovorzarodinu.sk/mons-stanislav-…
Vypočujte si kázeň statočného biskupa otca Stolárika, v ktorej jednoznačne a jasne odmietol Istanbulský dohovor a podporil aktivity Slovenského dohovoru za rodinu
Vy manželia Vás sa to bytostne dotýka…
…jedným z hlavným prejavom zla v súčasnej dobe je rodová ideológia, označujem je za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu…
…gender ideológia sa usil…More
slovenskydohovorzarodinu.sk/mons-stanislav-…
Vypočujte si kázeň statočného biskupa otca Stolárika, v ktorej jednoznačne a jasne odmietol Istanbulský dohovor a podporil aktivity Slovenského dohovoru za rodinu
Vy manželia Vás sa to bytostne dotýka…
…jedným z hlavným prejavom zla v súčasnej dobe je rodová ideológia, označujem je za útok na rôznorodosť a Božiu kreativitu…
…gender ideológia sa usiluje o podkopanie ľudskosti vo všetkých prostrediach…
Teda už koho z katolíkov neoslovia ani nepohnú slová Svätého Otca nášho najvyššieho pastiera, tak už skutočne neviem čo už k tomu dodať.
Tu je celá kázeň – odporúčame každému vypočuť:

www.youtube.com/watch
dyk
vedanadosah.cvtisr.sk/vyznamne-vyroci…
...
Píše sa rok 867 a solúnski bratia Cyril a Metod si v rámci obrany slovanského jazyka, ktorá bola na tú dobu naozaj náročná, môžu pripísať veľký úspech – schválenie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka. Dovtedy totiž bolo možné slúžiť bohoslužby len v troch jazykoch: latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pápež Hadrián II. napokon schválil aj slovanský …More
vedanadosah.cvtisr.sk/vyznamne-vyroci…
...
Píše sa rok 867 a solúnski bratia Cyril a Metod si v rámci obrany slovanského jazyka, ktorá bola na tú dobu naozaj náročná, môžu pripísať veľký úspech – schválenie staroslovienčiny ako bohoslužobného jazyka. Dovtedy totiž bolo možné slúžiť bohoslužby len v troch jazykoch: latinčine, gréčtine a hebrejčine. Pápež Hadrián II. napokon schválil aj slovanský liturgický jazyk, teda staroslovienčinu, za štvrtý jazyk západnej cirkvi.
...
Hadrián II. bol falošný pápež a Sv. Cyril a Metod boli tiež falošný a voviedly celú Cirkev do bludu. Zavrhnúť ich a posmrtne dehonestovať.
Tie vaše bludy ohľadom tridentskej, latinčiny, lefebvra sú naozaj satanskym výplodom. Toto je treba zavrhnúť. Služme omše v latinčine, aby nikto nerozumel a nechápal a aj kázne nech sú latinsky a je treba zničiť všetky Biblie v národných jazykoch, aby nikto to nemohol čítať a chápať. Tak isto je treba evanjelizovať černochov v Afrike v latinčine. Ideálne.
Ako som to múdro vymyslel. Nie?
dyk
Mates5485
Nepochopil si iróniu?
Staroslovienči a bola schválena ako štvrtý liturgický jazyk a tak tý, čo tu tliachajú o latinčine vychádzajú na posmech.